> wie wat waar

Wie wat waar

 
 

Kerkgebouw

Kogerstraat 18, 1791 ES  Den Burg

Tel. 0222 - 320727 ( de telefoon wordt alleen opgenomen als er activiteiten in de kerk zijn of voor en na de dienst)

 

 Postadres Doopsgezinde Gemeente Texel: Kogerstraat 69, 1791 ER  Den Burg

 

Kamer van Koophandel (KvK) 76034771

 

Jeugdhonk voor zondagsschool en jeugdclubactiviteiten

Kogerstraat 16, Den Burg 

  

Dagelijks bestuur Kerkenraad

Voorzitter:       J. (Jaap) Zuidewind            tel. 0222- 312360 

Vice-voorzitter G.W. (George) Jimmink       tel. 0222 - 310566

secretaris       P.M. (Nel) Bakker - Halfweeg  tel. 0222- 314278

boekhouder    H.J. (Herman) Boekel           tel 0222 - 313440

 

Koster (ook voor verhuur kerkruimten)

M.E. (Martina) Plaatsman-Neunzig                tel. 0222 - 318360

 

Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen en de Broederkring op Texel

voorzitter   A.L. (Anneloes) Visman - van Zoest   tel 0222 - 315670

secretaris   M. (Mies) de Wilde -  Stuurman        tel. 0222 - 313213

penningmeester  T.C. (Tiny) Zuidewind - Koorn  tel. 0222 - 312360 

 

Avondzusterkring

voorzitter  T.C. (Tiny) Zuidewind - Koorn      tel. 0222 - 312360

secretaris  T.A. (Tine) Witte - de Vries          tel. 0222 - 312117

penningmeester M. (Marianne) Bonne           tel. 0222 - 310791

 

Broederkring

voorzitter           J. (Jaap) Zuidewind     tel. 0222- 312360

secretaris          D. (Dirk) Kievit            tel. 0222 - 312497

penningmeester J.S. (Hans) de Goede   tel 0222 - 329035 

 

Zondagsschool

M. (Monique) Zegel            tel. 0222 - 312692

T.A. (Tine) Witte - de Vries  tel. 0222 - 312117

 

Jeugdclub

Ds. J.A. (Hans) Marseille              tel. 0222 - 365850

 

Commissies ingesteld door de kerkenraad

Landcommissie -         voorzitter G.W. (George) Jimmink  tel 0222 - 310566

Financiële commissie - voorzitter G.W. (George) Jimmink  tel 0222 - 310566

Onderhoudcommissie - voorzitter D. (Dirk) Kievit             tel. 0222 - 312497

Ledencommissie -        voorzitter D. (Dirk) Kievit              tel 0222 - 312497

Archiefcommissie -       F.J. (Fer) Gieles                           tel. 0222 - 313683

PR commissie -            A.L. (Anneloes) Visman                tel. 0222 - 315670 

 

 

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl