> wie wat waar

Wie wat waar

 
 

Kerkgebouw

Kogerstraat 18, 1791 ES† Den Burg

Tel. 0222 - 320727 ( de telefoon wordt alleen opgenomen als er activiteiten in de kerk zijn of voor en na de dienst)

Postadres Doopsgezinde Gemeente Texel: Kogerstraat 69, 1791 ER† Den Burg

Jeugdhonk voor zondagsschool en jeugdclubactiviteiten

Kogerstraat 16, Den Burg†

††

Dagelijks bestuur Kerkenraad

Voorzitter:††††††G.W. (George) Jimmink††††††††† tel. 0222 - 310566

Vice-voorzitter M.J. †(Maarten) 't Hart†††††††††††tel 0222 - 319939

secretaris†††††† P.M. (Nel) Bakker - Halfweeg††tel. 0222- 314278

boekhouder††† H.J. (Herman) Boekel†††††††††††† tel 0222 - 313440

Koster (ook voor verhuur kerkruimten)

M.E. (Martina) Plaatsman-Neunzig††††††††††††† † tel. 0222 - 318360

Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen en de Broederkring op Texel

voorzitter†† A.L. (Anneloes) Visman - van Zoest†† tel 0222 - 315670

secretaris†† M. (Mies) de Wilde - †Stuurman†† †††††tel. 0222 -†313213

penningmeester† T.C. (Tiny) Zuidewind - Koorn† tel. 0222 - 312360†

Avondzusterkring

voorzitter† T.C. (Tiny) Zuidewind - Koorn†††† †tel. 0222 - 312360

secretaris† T.A. (Tine) Witte - de Vries††††††††† tel. 0222 - 312117

penningmeester M. (Marianne) Bonne†††††††††† tel. 0222 - 310791

Broederkring

voorzitter††††††††† †J. (Jaap) Zuidewind†††† tel. 0222- 312360

secretaris††††††††† D. (Dirk) Kievit†††††††††† †tel. 0222 - 312497

penningmeester J.S. (Hans) de Goede†† tel 0222 - 329035†

Zondagsschool

M. (Monique) Zegel††††††††††† tel. 0222 - 312692

T.A. (Tine) Witte - de Vries† tel. 0222 - 312117

Jeugdclub

Ds. J.A. (Hans) Marseille††††††††††††† tel. 0222 - 365850

Commissies ingesteld door de kerkenraad

Landcommissie -†††††††† voorzitter G.W. (George) Jimmink† tel 0222 - 310566

FinanciŽle commissie - voorzitter G.W. (George) Jimmink† tel 0222 - 310566

Onderhoudcommissie - voorzitter D. (Dirk) Kievit††††††††† †† tel. 0222 - 312497

Ledencommissie -††††††† voorzitter D. (Dirk) Kievit†††††††††† †† tel 0222 - 312497

Archiefcommissie -†††††† F.J. (Fer) Gieles†††††††††††††††††††††† ††† tel. 0222 - 313683

PR commissie†-††††††††††† A.L. (Anneloes) Visman††††††††††† ††† tel. 0222 - 315670†

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2019 Doopsgezind.nl