> tessels kerkblad

Tessels kerkblad

 
 

Nieuwe vondsten oudste Doperse geschiedenis (1) door Maarten ‘t Hart
In 2008 en 2009 verscheen in drie afleveringen de artikelenserie 'Vermaningen en vermaners van Texel' van mijn hand in het blad van de Historische Vereniging. In de afgelopen 11 jaar is gebleken dat sommige historici, wiens gegevens ik klakkeloos als waar had aangenomen en overgenomen, er naast zaten. Daarnaast was ook een eye-opener: het boek van Thijs en Meriam Klaassen (in het vervolg Kl&Kl)) 'Den Burg 1622-1830' (2018). Verder heb ik zelf enkele vondsten gedaan in het deel van het Oud-Rechterlijk archief van Texel, dat ik in 2008 nog niet had doorgenomen. Genoeg aanleiding om in een twaalftal afleveringen de oudste lokaties van de Doopsgezinden op Texel nog eens door te nemen.
Den Burg, locatie Verpleeghuis
In 1744 schrijft Maarten Zuidewind, diaken van de Vlaamse Vermaning, die op veler verzoek de geschiedenis van de Doopsgezinden op Texel beschrijft, dat aen den Burg in de Brouwerij, daar tegenwoordig Albert Dirksz Keijser woont, is een kamer in dat huijs geweest die niet groot was. Daar qualijk 30 mensen in order konden sitten, twelk na 't getuijgenis der ouden, de vergaderplaas der Doopsgesinde was geweest, welke Kamer tot soo lang dat huijs over eenige jaren verkleijnt is, altijt de naam had van de preekkamer.
Deze brouwerij was gelegen op de plaats waar nu de toegang tot het Verpleeghuis aan de Hollewal is en een intern gedeelte is in gebruik geweest als preekkamer totdat het in twee delen werd verkocht door Cornelis Dircxsz in de Brouwerije op 30 juni 1625. Het westelijke deel ging naar Reijer Dircxsz van West-Vlieland en het oostelijke deel naar Albert Dircxsz Mens. Het middendeel, de mouterij, werd niet verkocht. Deze mouterij is de preekkamer geweest. De diensten van deze Friese Vermaning zijn met de verkoop binnen een jaar hierna gestopt, mogelijk omdat het toch lastig gevonden werd om de Vermaning via particulier terrein te moeten bereiken. In deel 3 vervolgen we de geschiedenis van deze Friese Vermaning

 

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl