> tessels kerkblad

Tessels kerkblad

 
 

Verkiezing leden kerkenraad
In de dienst van 5 januari zijn de nieuwe kerkenraadsleden welkom geheten. Marga Keijzer en Monique Zegel zijn herkozen. Jaap Zuidewind is gekozen, Maarten ’t Hart stelde zich niet herkiesbaar. Van Maarten is afscheid genomen in de dienst. Tijdens de rekenavond op 31 januari a.s. worden de functies verdeeld.

Regiobijeenkomsten
De volgende regiobijeenkomst is op woensdag 5 februari  2020.  We gaan heen met de boot van 16.00 uur. Met de laatste boot komen we naar Texel terug. We kijken van te voren wel even naar het weer. Met sneeuw of gladheid gaat het niet door. Opgeven kan bij Anneloes Visman.
De regiobijeenkomsten zijn gezellig, je spreekt zusters en broeders uit andere gemeenten in Noord-Holland Noord, je eet samen een broodmaaltijd, er is ruim tijd om met elkaar te praten.. 
.
Adventmiddag 
De jaarlijkse adventmiddag was op vrijdagmiddag 20 december. Er waren rond de 40 zusters en broeders aanwezig, waarbij 4 leden uit Den Helder. We hebben veel bekende kerstliederen gezongen, Mies las een kerstverhaal. De liturgie hadden we ontvangen via Jobeel, de digitale zusterkring. We hebben deze op onze eigen wijze aangevuld. Het was een sfeervolle middag. Foto’s op de website.

 

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl