> tessels kerkblad

Tessels kerkblad

 
 

Terugblik in 100 woorden door Hans Marseille
Op zondagochtend 20 oktober van dit jaar 2019 overleed mijn moeder Ada Marseille-Veltkamp op de leeftijd van 93 jaar. Ik spreek van mijn geluk dat ik zoveel fijne herinneringen aan mijn moeder  bewaar.  Het zijn gedachten, beelden en woorden die zich ongevraagd aan je mededelen.  Of zoiets zal gebeuren, weet je van tevoren niet zeker. Maar als het gebeurt, is het een geschenk dat je overkomt. Ik ben erdoor verrast en het bemoedigt me. Omdat we het bericht om 7 uur 's ochtends kregen, kon ik het zelf aan de verzamelde gemeente vertellen. Ik ben dankbaar voor alle spontane, hartelijke en bescheiden blijken van medeleven welke ik van jullie gekregen heb,  waaronder heel veel kaarten met welgekozen woorden. Ik bewaar ze in een vierkante schaal die ik nog uit mijn ouderlijk huis heb meegekregen.

Ledenvergadering
Op donderdag 14 november werd de najaarsledenvergadering gehouden in onze Vermaning, zoals altijd vooraf gegaan door een maaltijd. Dit jaar hadden we de keuze uit hachee, rode kool en aardappelpuree of zuurkool met rookworst. Bij binnenkomst kreeg iedereen al een welkomstdrankje zonder of met alcohol. Na de maaltijd werden wat vergaderpunten doorgenomen. Rond 20.00 uur kwam Vibeke Roeper binnen die ons aan de hand van een beamerpresentatie vertelde over het project Brakenstein. Vibeke en haar man hebben Brakenstein gekocht. Er is een stichting opgericht om een deel van het huis te restaureren, maar vooral de oude bij het huis horende tuin. Deze zal in oude luister worden hersteld met een boomgaard, een moestuin en wat daar allemaal bij hoort. Ook de beelden die nu bij de Vermaning in Den Hoorn staan zullen weer een plek krijgen in de tuin, net als vroeger. Vibeke wist veel te vertellen over de geschiedenis van het huis. Ze had daar mooie illustraties bij om alles duidelijk te maken. Zij en haar man zijn heel enthousiast in dit project gedoken. Bij het herstel van de tuinen zullen ook veel vrijwilligers worden betrokken met of zonder groene vingers.
George bedankte Vibeke en zij kreeg een bijdrage voor het project. Na nog een afsluitend lied wenste George ons allen ‘wel thuis’.  Foto’s van de vergadering staan op onze website.

Regiobijeenkomsten
Op 6 november was er weer een  regiobijeenkomst in Dopersduin. Vier zusters en één broeder van onze gemeente zijn daarheen gegaan. De leiding lag bij de nieuwe voorganger van Schagen e.o., Jelle Waringa, en bij Wieteke van der Molen. Het thema was: hulp ontvangen, hoe ‘onderga’ je dat.
De regiobijeenkomsten zijn gezellig, je spreekt zusters en broeders uit andere gemeenten in Noord-Holland Noord, je eet samen een broodmaaltijd. Met de laatste boot kwamen we naar Texel terug. De volgende regiobijeenkomst is op woensdag 5 februari  2020.  
.
Adventmiddag
De jaarlijkse adventmiddag wordt gehouden op vrijdag 20 december, van 14.30 – 16.15 uur. Alle zusters en broeders, leden en belangstellenden zijn hiervoor uitgenodigd. We gaan veel bekende kerstliederen zingen, er is een kerstverhaal. Jobeel, de digitale zusterkring, zorgt voor de basis van onze liturgie, die we verder op onze eigen wijze invullen.

We hopen u allen te mogen welkom heten.

Kerstzakjes
Bij dit kerkblad heeft u het welbekende kerstzakje ontvangen om uw bijdrage in te doen voor het zondagsschool - en jeugdwerk van onze gemeente. Het zakje kunt u afgeven bij leden van de kerkenraad, bij de leiding van zondagsschool en jeugdclub of u kunt het zakje tijdens de collecte na afloop van de dienst in de collectezak doen. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer  NL75RABO0362503710  t.n.v. Doopsgezinde Zondagsschool te Den Burg.

Kinderkerstfeest
In onze vermaning wordt op woensdag 25 december – 1e kerstdag – van 16.00 tot 17.00 uur het kinderkerstfeest gevierd. Alle Texelse kinderen, kleinkinderen, vaders, moeders, opa’s en oma’s zijn hiervoor uitgenodigd. Ook gasten zijn welkom. Er is een kerstverhaal , kerstmuziek , er worden veel bekende kerstliedjes gezongen. Voor alle kinderen die aanwezig zijn ligt er een kleinigheidje onder de kerstboom.

U bent van harte welkom

 

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl