> tessels kerkblad

Tessels kerkblad

 
 

Nieuwe vondsten oudste Doperse geschiedenis (3) door Maarten ’t Hart


Den Burg, lokatie Kogerstraat (huidige Vermaningsplaats)
De Friese Vermaning uit de eerste aflevering heeft, nadat de brouwerij op 30 juni 1625 in twee delen was verkocht, niet zo lang meer gekerkt in de voormalige mouterij. Want Kl&KL vermelden in hun boek dat de Friese Vermaning aan de Kogerstraat al in 1626 wordt vermeld.  De akte met de exacte datum heb ik inmiddels gevonden. Het betreft de verkoop van een schuur op een erftuin met belendingen De schuur staat op de plaats van de huidige kosterswoning. Op 9 juli 1626 koopt Aris Hermansz, commies ten recherche op het Marsdiep van Floris van Dijck uit Haarlem.een schuur in de Kogerstraat belendt aen de noortsijde Pieter Pietersz, de gemene rijdinge aen de zuijtsijde, (nu de Vermaningsglop), het predickhuijs van de Mennonisten aen de oostzijde ende ten westen de heerstraet (= Kogerstraat). De Friese Vermaning is dus tussen 30 juni 1625 en  9 juli 1626 van de mouterij vertrokken naar de plaats achter de Kogerstraat, waar nu nog steeds gekerkt wordt. Nog een vroege vermelding vinden we als Jan Cornelisz Kecht op 10 mei 1635 f 100,- leent van Cors Jacobsz ende Cornelis Pillesz (ook Pelgrimsz), opsienders van de Mennoniste gemeente die men heet de Vriesen. Bij aflossing binnen 10 jaar hoeft hij geen rente te betalen. Het gaat even goed niet zo best met Kecht. Hij verkoopt zijn huis aan Harmen Garbrantsz van De Waal voor f 317,-. Deze dient te betalen aan Cornelis Pillesz ende Willem Jacobsz als opsienders van de Mennonijten gemeente die men heet de Vriesen.
Op dezelfde plaats werd in 1723 onze huidige Vermaning gebouwd. Dankzij het feit dat dit in een balk staat weten we dit, want het is bedroevend, maar van het archief van de Friese Vermaning is niets overgebleven. Kort nog wat jaartallen met belangrijke gegevens . 
1772 samengaan Friese en Vlaams-Waterlandse Vermaning, 
1774 nieuwe aanbouwen, gaanderijen en kosterswoning, gebouwd met stenen van de Friese Vermaning in De Waal (opgeheven 1772) en de mouterij van de voormalige brouwerij (preekhuis) .
1857 uitbreiding vanwege tekort aan plaatsruimte
1863 Klokketorentje en klok geplaatst
1876 weer verlengd om bij het nieuwe orgel (orgelbouwer Flaes, kosten f 3100,-) te kunnen komen 
1882 uitbouw met 1e steen van zoon ds Bakels, Herman (werd ook weer dominee)
1980 koperen kroonluchters van Den Hoorn van 1772 geplaatst
Wordt vervolgd

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl