> tessels kerkblad

Tessels kerkblad

 
 

Rondom Pasen
Met Palmpasen kwamen de kinderen van zondagsschool in de kerk om hun stokken te laten bewonderen. (foto’s zie website)
Op dinsdag 16 april werd de paasmaaltijd gehouden, georganiseerd door de federatie. Er waren 54 zusters en broeders aanwezig, waaronder 4 uit Den Helder. Na een heerlijke broodmaaltijd met soep, een glippertje, paasbrood en een afsluitend yoghurttoetje volgde een liturgie gemaakt door Afke Bruin van Jobeel. We zongen veel bekende liederen. Het verhaal van Maria met de tuinman uit Johannes 20 vers 12-16 was het onderwerp. De collecte na afloop bracht ruim € 200 op.
Na een viering met avondmaal op donderdag, Bijbellezen op vrijdag, begon 1e Paasdag met een paasontbijt waaraan meer dan 40 broeders, zusters, de zondagsschool en de jeugdclub deelnamen. (foto’s zie website) Ook de aansluitende paasdienst was goed bezocht. Daar stond Marcus 16 vers 1-8 centraal.

Diensten in Oosterend en Den Hoorn
Op zondag 19 mei wordt de dienst gehouden in de voormalige Doopsgezinde kerk in de Peperstraat in Oosterend. In Den Burg is er dan geen dienst. Parkeergelegenheid is er naast en achter het Dorpshuis ruim voorhanden
Op 1e Pinksterdag, zondag 9 juni, wordt de dienst gehouden in de voormalige Doopsgezinde kerk in achter Diek 11 in Den Hoorn. In Den Burg is er ook dan geen dienst. Parkeergelegenheid is er op het parkeerterrein bovenaan de Stolpweg en bij supermarkt Goënga . Voor wie geen vervoer heeft naar Oosterend of Den Hoorn: probeer onderling vervoer te regelen. Lukt dit niet, bel dan even met George Jimmink tel. 310566 Hij regelt dan uw vervoer.

Fietstocht
De fietstocht als afsluiting van het zuster- en broederkringseizoen is op woensdag 8 mei. Start om 19.00 uur bij de kerk. De tocht wordt georganiseerd door de avondkring. Ook rijden er auto’s voor deelnemers die niet mee kunnen fietsen. De tocht gaat naar Wezenspyk, waar we uitleg krijgen van Janine en Anton Witte. We brengen een bezoekje aan het nieuwe schapenmuseum daar, wie wil kan overvaren met het trekpontje, en drinken koffie en thee met wat lekkers in de gelegenheid die daarvoor is op Wezenspyk. Na afloop gaan we terug naar de kerk voor een hapje en een drankje. Alle zusters en broeders, ook niet-leden van zuster- of broederkring, zijn welkom.

Regiobijeenkomst Dopersduin
Op 15 mei wordt er in Dopersduin weer een regiobijeenkomst gehouden bestemd voor alle leden en belangstellende van de Ring Noord Holland Noord (Alkmaar en noordelijker).Aanvang 17.00 uur, sluiting 20.00 uur. Thema: De huiver voor het vertrouwde. I.v.m. een broodmaaltijd is opgeven noodzakelijk. Vorige keer waren er 38 personen aanwezig. Nadere gegevens bij de kerkenraad.

Bustocht
Op zondag 8 september gaan we met een bus naar Middenbeemster om daar de dienst bij te wonen.
Er is dan in Den Burg geen dienst. We gaan met de boot van 9 uur. Nadere bijzonderheden volgen later. Noteert u de datum vast in uw agenda?

Korenschoven van Herman Smith door Hans Marseille 
In de 40dagen tijd voor Pasen werden ons twee grote schilderijen te leen aangeboden, gemaakt door Herman Smith. Vóór zijn beroerte schilderen hij heel aandachtig knoppen in de tak. Zijn opstaan uit de beroerte is Pasen in zijn leven. Zijn schilderijen na Pasen zijn heel krachtig, expressief en levenslustig. “Er is een groot verschil tussen een knop en zaad, legt Herman uit, Een knop blijft vast aan de boom zitten terwijl zaad los van de moeder opnieuw begint.” Op zijn website vind je nog veel meer mooie schilderijen.

Vermaningspad 2019 Apeldoorn
Op Hemelvaartsdag, 30 mei, organiseert de Doopsgezinde gemeente te Apeldoorn het Vermaningspad. Het programma bestaat uit een fietstocht via knooppunten vanuit Apeldoorn naar Mennorode, gezamenlijke lunchen na een bezoek aan De Luwte, en retour voor een Vesperdienst. Ook worden autoroutes naar Deventer en Zutphen aangegeven. Nadere informatie volgt. De start is tussen 10.30 en 11.00 uur bij de Vermaning, Paslaan 6, 7311 AK Apeldoorn. De fietstocht van 45 km loopt via knooppunten.
De afsluitende vesper is om 16.00 uur in de Vermaning te Apeldoorn.
De kosten zijn 10 euro per persoon, incl. koffie met gebak voor de start en lunchbuffet.
Graag opgeven bij kareleen@kpnplanet.nl of tel. 055-3554110

 

 

 

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl