> tessels kerkblad

Tessels kerkblad

 
 

Ledencommissie
In oktober komt de ledencommissie niet bijeen i.v.m. de ledenvergadering van 26 oktober.
De volgende ledencommissie is daarom op donderdag 11 november. De ledencommissie is bestemd voor alle leden, vrienden. Er worden praktische zaken besproken: wijkmiddag, cursussen, activiteiten, nieuwe ideeën. Concrete voorstellen gaan door naar de kerkenraad, die de besluiten neemt. Voorzitter is Dirk Kievit.

Ledenvergadering
De ledenvergadering zal worden gehouden- onder voorbehoud van dan geldende coronaregels - op dinsdag 26 oktober a.s., aanvang 15.00 uur. Op de agenda staan in ieder geval de jaarverslagen van de voorzitter, secretaris en penningmeester. Rond 17.30 zal er een maaltijd zijn. Alle leden en vrienden krijgen in oktober een schriftelijke uitnodiging.

Agenda
De federatie heeft de data vastgesteld voor de adventviering en de paasmaaltijd.
De adventmiddag zal zijn op dinsdagmiddag 21 december, aanvang 14.30 uur.
De paasmaaltijd wordt gehouden op dinsdag 12 april 2022, aanvang 18.15 uur.
Wanneer het door corona nog niet mogelijk is om een maaltijd te houden dan wordt het een paasmiddag.

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl