> activiteiten > de gollards

De Gollards

 
 

De koffiebijeenkomsten in de Gollards vinden in de regel plaats op de 3e woensdag van de maand

aanvang 10.00 uur

 

bestemd voor bewoners van het verzorgingshuis De Gollards en bewoners van Jan Dirksoord en de Opperwal

        *                           *                         *

Bijeenkomst in de Gollards door Tilly Dekker

Vandaag staat de bijeenkomst in het teken van Sinterklaas,  “Hij komt, hij komt”. Met 10 zusters en 2 broeders, is het een mooie opkomst. Wij beginnen met koffie en speculaas, en dan  zingen wij eerst enkele liederen.  Deze keer Lied 12:  Gaat stille in den lande, gevolgd door Lied 5:  Nu daagt het in het oosten .  Ook in de bijbel zijn er verhalen waarin  “Hij” komt.  Zoals in Lucas 19, het verhaal van Zacheüs,, de Joodse oppertollenaar van Jericho.  Als Jezus in Jericho aankomt, klimt Zacheüs, omdat hij klein is, in een vijgenboom . Hierna zingen wij Lied 17; Nu zijt wellekome .  Na een korte pauze deelt Ds. boekjes uit met Sinterklaasliedjes,  die wij allemaal, 15 in totaal, zingen. Het zijn voor ons bekende liedjes. Tussendoor bespreken wij de teksten. Ds. heeft nog enkele opdrachten betreffende gedichten, waarbij je het gedicht op rijm moet afmaken, in het begin moet je daar over nadenken, maar het gaat steeds beter.  Ook een gedicht op alfabet moeten wij aanvullen  . En zo vliegt de ochtend weer om. Wij sluiten af met het zingen van “Wat de toekomst brenge moge”. Op 18 december hopen wij elkaar in goede gezondheid weer te zien.   

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl