> activiteiten > de gollards

De Gollards

 
 

De koffiebijeenkomsten in de Gollards vinden in de regel plaats op de 3e woensdag van de maand

aanvang 10.00 uur

 

bestemd voor bewoners van het verzorgingshuis De Gollards en bewoners van Jan Dirksoord en de Opperwal

        *                           *                         *

 

Bijeenkomst in de Gollards door Tilly Dekker

Op woensdag 19 februari weer een gezellige samenkomst in de Carrousel van de Gollards. Met 2 broeders en 9 zusters zitten wij rond de tafel en beginnen met koffie  en wat bijpraten.  Voor sommige een hele onderneming om hier te komen ivm de vele  werkzaamheden rond de Kogerstraat.  Op de uitnodiging ,die Marianne bij ons allemaal brengt, staat een mooie grote koffiepot getekend wat heel uitnodigend is. Dan volgt het gebruikelijke rondje,  en dat sluit gelijk aan op ons thema, “Je zus en je broer”. In het kort vertelt iedereen met hoeveel zusjes en broers zijn in het gezin waren.  Enkele zusters zijn enigst kind gebleven, wat soms als een gemis is gevoeld.
Na het begin rondje zingen wij Lied 2: Lof zij den Heer, alle verzen en  Lied 8: Frisch als de morgen, ook in zijn geheel.   In de bijbel komen ook broers en zussen voor, zoals Kaïn en Abel,  Ruth en Orpa  in het oude testament en Martha en Maria in het nieuwe testament.                     
Het verhaal van “Jozef in de put” wordt uitgebeeld op het flanelbord   en door Ds .toegelicht. Na een korte koffiepauze gaan wij verder in op de onze familie relaties, hetgeen bij iedereen anders is geweest.  Hierop aansluitend een Rabbijns verhaal over “Twee broers”, die hun oogst , zonder het van elkaar te weten, verdeelden. Later is op die plek de tempel van Jeruzalem  gebouwd. Wij sluiten af met het zingen van Lied 10: Uren, dagen, maanden, jaren, alle verzen. Na weer een fijne ochtend met elkaar te hebben gehad gaat iedereen weer huiswaarts. De volgende bijeenkomst is een afwijkende datum, 1 april 10.00 uur en daarop volgend 29 april om 10.00 uur.                                                                                    

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl