> activiteiten > studio

Studio

 
 

Studio door Hans Marseille

Deugen de meeste mensen niet?
Met de kring Studio lezen we het boek “De meeste mensen deugen” van Rutger Bregman. We bespreken de 10 leefregels die hij in zijn boek heeft opgenomen. In het begin ontkracht hij het wijdverbreide idee dat het goede gedrag van mensen maar een heel dun laagje is dat meteen verdwenen is in tijden van nood. Aan de hand van de geschiedenis laat hij zien dat het tegendeel waar is. Mensen raken helemaal niet in paniek in een grote ramp, integendeel mensen gaan zich juist heel sociaal gedragen wanneer ze door een catastrofe worden getroffen. Als voorbeeld noemt hij de bombardementen op Engeland in 1940 en later de bombardementen op Duitsland. In beide gevallen raakten de mensen niet in paniek maar bleven ze juist kalm en bleven ze zich sociaal gedragen. Ook noemt het voorbeeld van de Twin Towers en de orkaan Katrina In New Orleans. Weliswaar waren beide een hele grote ramp met verschrikkelijke gevolgen maar de mensen toonden zich niet egoïstisch of grof of ruw of gewelddadig. Juist het omgekeerde van wat iedereen verwacht, gebeurde: De slachtoffers hebben elkaar op grote schaal geholpen. Er lag over de stad New York een soort deken van gevoeligheid en socialiteit.  Rutger Bregman laat in zijn boek zien dat wij leven met het idee dat we ons moeten wapenen tegen de slechtheid van de mensen welke diep verscholen in ons zit. Hij stelt dat het veel realistischer is om te vertrouwen op het feit dat de meeste mensen deugen. Op het feit (of veronderstelling?) dat de meeste mensen deugen is zijn eerste leefregel  gebaseerd. Zijn eerste gebod luidt: ‘ga bij twijfel uit van het goede’

 

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl