> activiteiten > studio

Studio

 
 

Studio door Hans Marseille
In zijn boek: ‘Verslaafd aan God’ legt Peter Rollins uit dat alle mensen een gevoel van verlatenheid kennen. Het is een algemeen gegeven dat je als kind in je vroegste jeugd al meemaakt: het gescheiden zijn van je moeder. Mensen ervaren dat als gemis en proberen hun leven lang daar op een goed manier mee om te gaan. We proberen een nieuwe vervulling voor ons bestaan te vinden.
Alles wat ons beloofd die scheiding te kunnen opheffen is volgend Peter Rollins een afgod. Zonde is voor hem het gedrag dat zich laat leiden door zo’n afgod. Afgod en zonde kunnen volgens hem van alles zijn. Als simpel voorbeeld noem ik hier het behalen van een gouden medaille. Je zou kunnen denken: “Wanneer ik eenmaal die gouden medaille gewonnen heb, heb ik mijn geluk voorgoed gevonden” Door heel veel te gaan trainen, verontachtzaam je andere dingen en mensen in je leven. Je raakt als het ware verslaafd aan je afgod. Hier is dat de eer en het succes dat je leven voldoening met geven. Het is makkelijk hier veel voorbeelden van te geven.
Ook in het bestaande Christendom herkent Peter Rollins deze afgod-ideeën. In zijn boek tekent hij een plaatje na dat door veel evangelisatiecampagnes wordt gebruikt. Te zien is de mens die door een kloof gescheiden is van God. Volgens de evangelicals is die kloof ontstaan door de oerzonde van Adam en Eva. En wordt die kloof nog steeds verdiept doordat het ons niet lukt goed te leven. Volgens veel christenen is de enige oplossing welke het plaatje laat zien: Jezus’ kruis als brug tussen de wereld van de mens en de wereld van God. En de gelovige mens kan de kloof passeren en over deze brug bij God komen en de zondige mensenwereld achter zich laten. Maar dit is nu juist wat Peter Rollins níet wil. Hij wil de mensenwereld niet verlaten. Daarmee wint de schrijver mijn sympathie. Zoiets zingen wij ook in het Lied: Een mens te zijn op aarde. In couplet vier staan de volgende regels:
Een mens te zijn op aarde, in deze wereldtijd, dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt; de mensen niet verlaten…..
“Maar wie is Jezus dan wel voor Peter Rollins en voor ons?” Daarover lezen we de komende keren. Wij vermoeden het volgende: Hij ziet Jezus als de eerste van de nieuwe schepping. Eindelijk iemand die niet gedreven wordt door de verslaving aan een afgod. Iemand die het gemis miste. Jezus heeft een ander begrip van het Goddelijke. Niet als dat wat zich bevindt aan de overzijde van de kloof die door de erfzonde wordt gecreëerd, maar als de basis waaruit alle voortkomt. God is dan niet een wezen ver weg, met wie wij ons moeten verzoenen, maar dat we God kunnen ontmoeten wanneer we bevrijd zijn van de afgodendienst die ons gevangen houdt. Volgens Peter Rollins moeten we God benaderen als de werkelijkheid die we indirect ontmoeten door een diepe en toegewijde liefde voor de wereld zelf. Daarmee zijn we op bladzijde 135, iets over de helft van het boek gekomen. 

 

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl