> activiteiten > bijbelleesuur

Bijbelleesuur door Hans Marseille

 
 

 

                                                        liturgisch bloemschikken

  Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur in het zaaltje

 *            *            *

door Hans Marseille
Soms lezen we een mooi zinnetje dat je bijblijft, bijvoorbeeld: “God, zijn Uw ogen niet uit op waarachtigheid ?” Deze mooie woorden komen uit de bijbel : Zo bidt de profeet Jeremia. Terwijl wij in het zinnetje: “God ziet alles” vaak een dreigement horen, ligt volgens Jeremia in het kijken van God een diep verlangen naar goedheid. God is opzoek naar het goede van de mens en de vervulling van de schepping.
Kijken is in de bijbel om te beginnen een positief woord. Bijvoorbeeld het uitkijken naar iemand die komt. Of het uitkijken naar de nieuwe dag. En als er in het eerste scheppingsverhaal staat dat ‘God zag hoe goed het was’ dan wordt bedoeld dat God zich verheugt. God verheugt zich bij het zien van het licht, de bomen, de vogels en uiteindelijk ook de mensen. Bij al deze voorbeelden van ‘zien’ is er sprake van ‘in vervulling gaan’. Je verlangen komt uit, een belofte wordt waar, bij een woord wordt een daad gevoegd.

Horen is veel onzekerder dan zien. Als iemand iets met woorden beweert dan moet je nog maar afwachten of het gebeuren zal. Hij moet zijn woorden met daden waarmaken. Maar wanneer je ziet dat een belofte in vervulling gaat, dan is het goed, zeker weten. 
En wat ziet Jeremia? Helemaal geen wonder maar een vernielde en mislukte schepping! Hij zegt: “Ik zie de aarde, leeg en verlaten. Ik zie geen licht meer aan de hemel. Maar Ik zie dat de bergen beven en de heuvels schokken. Ik zie geen mensen meer en alle volgens zijn verdwenen van de aarde. Ik zie dat de velden vernield zijn en de steden vernietigd…. “Dat is de schepping omgekeerd, dus wat zo goed begonnen is, is te niet gedaan. 
En in die ellende bidt Jeremia tot God: “God zijn Uw ogen niet uit op waarachtigheid ?!” Daarop vestigt Jeremia zijn hoop: Op het eerste zien van God; dat het goed was. Het is net alsof hij God aan dat eerste geluk wil herinneren: “God, laat ons niet verloren gaan: U wil zich toch ook verheugen in wat u ziet? Daar is het U toch allemaal om begonnen!”

Het grootste menselijke geluk is voor  mij wanneer je kunt zeggen dat je ziet dat het goed is. Bijvoorbeeld wanneer je in een brief schrijft: ‘Ik hoop je weer te zien, “Ik spreek van mijn geluk als ik je zie”.  Voor mij gaan Gods scheppingswoorden dan in vervulling. 

 


 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl