> activiteiten > bijbelleesuur

Bijbelleesuur door Hans Marseille

 
 

 

                                                        liturgisch bloemschikken

  Iedere woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur in het zaaltje

 *            *            *

 

Bijbelleesuur 25 augustus
We lazen Psalm 120 en de laatste hoofdstukken van 2 Kronieken.  Dat is het laatste boek in de Naardense vertaling van het eerste Testament. Als we zo vrij zijn kunnen we een beslissing nemen welke vertaling we verder willen lezen. Dit laatste boek viel ons eigenlijk zwaar: we lezen voortdurend van koningen die in de fout gaan en de weelde van hun macht niet aankunnen, waardoor ze aan hun einde komen.  In de pauze hadden we een gesprek over trouwen van toeristen in bijvoorbeeld het Hoorder kerkje. Gaat het dan alleen om het mooie plaatje? Of is het fijn dat we die mensen kunnen helpen? Als lied lazen we aan het eind van dit uur: “Uit vuur en ijzer zuur en zout”. Een bruiloftslied op een Poolse volksmelodie met de mooie slot zin: “om mens voor een mens te zijn, gaan mensen tot elkander.”

Bijbelleesuur 8 september
Psalm 123 en 124 hebben we gelezen.  Met de bijbellezing  van de laatste hoofdstukken van 2 Kronieken hebben we de hele Naardense Bijbel doorgelezen.  Hoe nu verder?  Of we verder wilden was geen vraag. Er valt zoveel te beleven, en zoveel is nieuw voor ons, dat iedereen verder wilde. Alleen de vraag is: Welke Bijbelvertaling kiezen we? Uiteindelijk besloten we eendrachtig te starten met Het Nieuwe Testament zoals die vertaalt is door het Nederlands Bijbelgenootschap in de vertaling van 2004.  Om te beginnen Het Nieuwe Testament met het evangelie van Mattheüs. We lazen de geboorteverhalen en het begin van Jezus’ leven. Een feest van herkenning maar tegelijk ook indringende verhalen. Tot besluit laarzen we lied 989. Merkwaardig is dat de eerste twee coupletten van het lied ontbreken (!) en dat alle coupletten steeds met het woord gelukkig beginnen!

Bijbelleesuur 15 september
Na het lezen van Psalm 125 en 126 Lazen we verder in Mattheus hoofdstuk 6 tot en met 10. De verhalen die Mattheus schrijft zijn heel compact: Er komt een man uit Nazareth, hij is gedoopt in de Jordaan en wil de mensen van hun angst genezen. Zijn naam is: hij die mensen redt, hij wil zich met de levenden verbinden en durft een nieuwe weg te gaan. 
Hans leest voortaan, ter vergelijking, uit de Naardense Bijbel. Het is interessant die verschillen te horen. Precies de verhalen die we gelezen hadden, kwamen we nog een keer tegen in lied 533 van Karel Deurloo. De laatste regels van dat lied luiden: In Galilea klinkt het verhaal van Jezus al. Het zal niet meer verdwijnen en midden onder ons zal hij verschijnen.

Bijbelleesuur 22 september
We lazen Psalm 127 en 128. Dat zijn twee mooie Pelgrims liederen vol verlangen naar Jeruzalem. En uit Mattheus  lazen we de hoofdstukken 11 tot en met 15. Daarin is Jezus aan het woord met vermanende lessen maar ook met mooie  gelijkenissen en genezingen die we als tekenen van Gods komende koninkrijk moeten verstaan. In de pauze  bleek dat velen van ons Jan Terlouw hadden horen praten op de televisie.  De principiële vraag kwam op hoe je je zou voelen als je niet ingeënt bent en door jou iemand anders Corona zou krijgen en daaraan zou overlijden. Is dit de vraag waar het om gaat? We besloten het uur met het lezen van lied 1B: gelukkig de mens die arm is van geest en rijk aan barmhartigheid wonden geneest.

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl