> activiteiten > dopers zaaigoed

Dopers zaaigoed door Hans Marseille

 
 

                                                         Onze boet in de Hemmer

 

Van je familie moet je het hebben doorHans Marseille
Op de kring dopers zaaigoed bespreken we elk jaar een opmerkelijk gelovige uit de doopsgezinde traditie. Dit jaar is dat Frits Kuiper. Frits Kuiper was alleen al door zijn rijzige gestalte een opvallende figuur. Ook door de opmerkelijke dingen die hij zei maakte hij indruk op zijn toehoorders. Dominee Kuiper verzamelde een schare bewonderaars om zich heen.  Eén van hen was de dominee van Vlieland Sjors Schepperle die Frits Kuiper had leren kennen als dominee van de Singelkerk in Amsterdam. In zijn bewondering herinnerde hij zich allerlei scherpzinnige en raadselachtige uitspraken van Frits Kuiper. Toen John F. Kennedy de eerste katholieke president van de Verenigde Staten zou worden, waren de protestanten van Amerika verontrust. Zou deze president wel een geschikt zijn? Amerika was toch gesticht door protestantse vrijheidsstrijders? John F Kennedy stelde de mensen gerust met de woorden: “Jullie zullen er niks van merken”. De volgende zondag reageerde Frits Kuiper daarop in zijn preek. Hij legde uit dat zoiets het ergste is wat je je geloof kunt aandoen: dat je er niets van laat zien. Dat op je woorden geen daden volgen. 
De uitspraken van Kuiper gaven de mensen stof tot nadenken. Toen de Russische astronaut Youri Gagarin op aarde terug keerde en triomfantelijk zei dat hij boven de wolken geen God had gezien reageerden sommige mensen geschokt. Frits Kuiper antwoordde: ”Ik zou het wel heel wat verontrustender gevonden hebben als hij God wel had gezien.”
Gelukkig weten we ook de mening van de broers en zus over Frits. De oudste broer Taco en zus Hannie zullen niet erg onder de indruk zijn geweest van de zelfstandigheid van Frits. Taco durfde in het doopsgezinde domineesgezin te breken met het huiselijke Christendom. Hanny ging helemaal haar eigen weg en vond Frits maar een moederskindje. De jongere broers Esgo en Sam waren ook niet onder de indruk. Frits had als student een reis door Rusland gemaakt en hij had daar zijn leven lang goed sier mee gemaakt. Maar zíj waren echt geëmigreerd en hadden carrière gemaakt in Indonesië en Zuid Afrika. De familieleden relativeren het beeld van de bewonderaars. Dat is maar goed ook; het maakt het beeld van Frits alleen maar boeiender én menselijker.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl