> activiteiten > broederkring

Broederkring

 
 

Broederkringbijeenkomst

5 maart 2020 door Dirk Kievit.
Wederom kon voorzitter br. Jaap Zuidewind een goed bezochte bijeenkomst welkom heten maar in het bijzonder verwelkomde hij onze avondverzorger: Elias Marseille. Enkele broeders waren verhinderd wegens ziekte.Br. Jaap droeg het gedicht “Stel je voor’” van John Lennon voor. Verder ging hij nog even in op de vergadering van de landelijke broederkring in Heerenveen waarin besloten is dat de Landelijke Broederkringendag dit jaar door Texel georganiseerd zal worden en wel op 24 oktober a.s.  Er is al het een en ander georganiseerd en we hopen dan ook op een grote opkomst uit het gehele land. Na het voorlezen van de notulen van de vorige bijeenkomst (waar geen op of aanmerkingen op waren) begon Elias aan zijn presentatie. Hij vertelde over zijn bezoek aan Amerika via het Campagnebureau BKB (opgericht door de onlangs overleden op Texel geboren Erik van Bruggen) aan New Hampshire tijdens de voorverkiezingen voor de Democraten. Daar heeft hij kennis  gemaakt met diversen hooggeplaatste personen. We begrijpen: een voor hem uiterst interessante ontmoeting. Wij hebben dan ook mee mogen genieten van zijn enorme kennis over de Amerikaanse verkiezingen en politiek, waarna we nog even uitgebreid met Elias over zijn ervaringen en verbazing hebben gediscussieerd. Na het zingen van lied  248 en Elias bedankt te hebben voor zijn heldere presentatie sloot br. Jaap de avond af en wenste ons alle een ‘wel thuis’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl