> activiteiten > broederkring

Broederkring

 
 

Broederkringbijeenkomst

3 december 2019 door Dirk Kievit.
Welkom door voorzitter br. jaap Zuidewind op deze afwijkende dag in plaats van donderdag: dan is het namelijk Sinterklaasdag-avond. Hij constateerde toch nog een leuke opkomst.
Br. kees Jacob bakker draagt een gedicht voor van heel lang geleden genaamd “De pruimenboom”
Vrijwilligers gevraagd voor kerstboom, podium en tafels klaarzetten voor de advent en kerstviering, spontaan genoeg aan bod. Evenzo voor het bij de boot ophalen en weer terugbrengen van onze Helderse zusters en broeders voor de adventviering.  Waar de landelijke Broederkringendag dit jaar gehouden zal worden,  moet besloten worden op de vergadering in Harlingen. De eerstvolgende bijeenkomst is op 2 januari 2020 waarin het jaarverslag, bestuursverkiezing, kascontrole.  De kascontrole is dit jaar door br. Piet Standaard en br. Fer Gieles, Fer is volgens reglement aftredend. Daarna het gezellige Nieuwjaars gedeelte,  voordrachten en verhalen door eigen leden , aangevuld met een hapje en een drankje. Onze eigen predikant heeft de avond voor het overige gedeelte verzorgd met een boekbespreking over het boek van Rutger Bregman met als titel “De meeste mensen deugen” waarin ingegaan wordt op het thema de nieuwe geschiedenis van de mens en een blik op de toekomst. Waarna een pittige discussie ontstond over de geschreven en onderzochte bewezen stellingen. Tijdens de pauze was er koffie met speculaas dit in verband met het Sinterklaasfeest. Na het zingen van lied 745 “Uit de schemer van de tijden” bedankte br. Zuidewind onze predikant voor de boeiende uiteenzetting van het boek, waarna hij een ieder een goede thuiskomst,  een gezellige decembermaand  en een prettige jaarwisseling toewenste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl