> activiteiten > broederkring

Broederkring

 
 

Broederkringbijeenkomst

7 november 2019 door Dirk Kievit.
Verheugd over de goede opkomst verwelkomde br. Jaap Zuidewind de aanwezige broeders, maar in het bijzonder de avondverzorger Hans Witte (“Welbedacht”). Eerst gaf hij br. Maarten ’t Hart de gelegenheid om te vertellen over de landelijke Broederkringendag welke deze keer op 26 oktober  in Heerenveen is gehouden waar 5 Texelse Broeders naar toe zijn geweest. Ongeveer 85 broeders uit geheel Nederland waren aanwezig . De inloop was om 9.30 uur ,daarna opening door br. Dik Bolkestein, een korte overdenking door zr. Jantsje Huizinga, daarna een uiteenzetting door ds. Rob Visser over zijn succesvolle interkerkelijk werk in de nieuwe Amsterdamse wijk IJburg .Na de pauze maakten we een wandeling naar het  Museum Heerenveen waar de gebruikelijke dampende stamppot al stond te wachten. Daarop volgde een rondleiding in dit museum naar aanleiding van de honderdste sterfdag van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. We gingen terug naar de Vermaning waar de vesper werd gehouden o.l.v. br. Renze Yetsenga, waarna de afsluiting volgde van deze uitstekend georganiseerde dag.
Hierna droeg br. Zuidewind het gedicht ’t Ezeltje voor van Vasalis. Hij gaf  het woord aan Hans Witte, oud-medewerker van het Nioz waar hij bekend stond als laboratorium technicus, fuiken vangsten bepalen en meten, lange termijnreeks visgegevens, onderzoek naar patronen in visbestanden, vis, kom en fuiken verhalen. Alle visbestanden en veranderingen in de Waddenzee heeft hij in kaart gebracht over een periode van 45 jaar, dus een schat aan gegevens over vis gedragingen zoals waarom zijn ze weg, waar zwemmen ze nu, en waarom zwemmen ze nu hier rond. Hans had dan ook op alle vragen een passend en begrijpelijk antwoord. Met ondersteuning van een uitgebreide diapresentatie. Het was dan ook weer een zeer interessante-leerzame avond. Nadat voorzitter br. Zuidewind Hans bedankt had, hebben we nog lied 910 (Soms gloeit een licht van vreugde) gezongen en wenste hij een ieder ‘wel thuis’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl