> activiteiten > broederkring

Broederkring

 
 

Broederkringbijeenkomst

4 april 2019, door Dirk Kievit.
Alweer de laatste bijeenkomst dit seizoen van alleen de Broeders, de volgende keer gaan we op 8 mei gezamenlijk met de zusters naar de Kaas-Schapen boerderij “Wezenspyk ‘’, en sluiten daarna in de kerk het winterseizoen af met een hapje en een drankje. De stembriefjes voor de onderwerpen voor volgend seizoen lagen alweer op tafel, zodat eenieder zijn onderwerp kan opschrijven van waaruit dan weer een keus kan worden gemaakt. Mededelingen: Er is een kaart rondgegaan ter ondertekening met een groet vanuit de broederkring naar br. Ben Rab. Ook is er nog gewezen op de Paasmaaltijd van 16 april aanvang 18.15 uur in de kerk waarvoor de intekenlijst aanwezig was, zodat er nog ingetekend kon worden. De notulen van 7 maart gelezen waarop geen op of aanmerkingen. Br. Jaap heeft stuk van Nel Benschop gelezen Jesaja 40: 29 (Hij geeft de moede kracht) uit Gouddraad uit Vlas. De inleiding deze keer door br. Fer gelezen met als onderwerp “Ieder mens de moeite waard”. Hierna begon Kees Dekkers met het openingsvers uit de Koran wat altijd eerst wordt gelezen bij bijeenkomsten. De Soera. Wordt gezien als “Het onze vader voor de Christenen”. Tot de pauze heeft Dekkers verteld over de Islam, na de pauze hebben we over dit onderwerp gediscussieerd. Na Dekkers bedankt te hebben voor zijn betoog ,hebben we nog lied 299 gezongen waarna voorzitter Zuidewind eenieder een wel thuis toewenste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl