> activiteiten > zusterkringen

Zusterkringen

 
 

Zuster- en broederkring
De zusterkring komt woensdagmiddag 28 april bij elkaar vanaf 14.00 uur in de kerk. De broederkring kan door de avondklok nog niet bij elkaar komen.

Als afsluiting van het seizoen is er op donderdag 6 mei een bijeenkomst in de kerk, in plaats van de jaarlijkse fietstocht, voor alle zusters en broeders van onze gemeente. Aanvang 20.00 uur.  Hans Marseille zal een inbreng hebben wat het programma betreft. Verder is het de bedoeling samen gezellig af te sluiten.

 

Oudere zusterkring door Tine Vlas
Op 6 april waren er 6 zusters, dominee Hans en Gerrit Gerrits aanwezig in onze kerk. We zaten als van ouds, netjes, 1 ½ meter uit elkaar, ieder aan een eigen tafel. Hans las ons het paaslied “de boom” voor met de paaskleuren geel-lila / paars en groen. Na onze thee, met bonbons van Anna, las Hans uit de kinderbijbel van Johanna Kuijper het verhaal van Gideon voor. Gré had weer mooie gedichten. Ze las voor: “tijd”van Rudger Kopland, “bodycheck” van Mary Heylema  en tot slot een stukje uit Trouw “de avondklok”. We dronken koffie met een traktatie  van Janna. Daarna was het woord aan Gerrit Gerrits. Uit zijn boekje  “een Onstheezakkie en andere Texelse verhalen”  las hij met veel enthousiasme voor. Zijn reizen met José van Dienst en later de met de vader, Arie van Dienst, naar Verdun in Frankrijk voor het opmeten van bunkers. Verder veel West Friese verhalen, over Doopsgezinde zusters, predikanten, de grote schoonmaak, de zondagsschool en voor ons ouderen verhalen van vele bekenden, zoals de dames Verberne, Antje Dijksen, meneer de Graaf, Heintje buur, lange Willem en Kneel. Tot slot las hij nog een kort verhaal over een heel mooi meisje!!!. We besloten de middag met lied 982: in de bloesem is de krokus, en met lied 218: dank U voor deze nieuwe  “middag”, morgen. Onze volgende kring wordt gehouden op dinsdag 4 mei om half 3 in de kerk. Deze aankondiging staat niet vermeld in het kerkblad van april. Thuis krijgt Gerrit, als dank, een enveloppe met inhoud. Het was een hele fijne middag en wij waren allen blij elkaar weer te hebben ontmoet.

 

Oudere Zusterkring en Prins Bernhard in mei door Hans Marseille
Schurk of schavuit, opportunist of held – over weinig mensen lopen de meningen zo uiteen als over de in 2004 overleden prins Bernhard. Annejet van der Zijl, van wie op de oudere zusterkring ook een boek over Annie Schmidt hebben besproken, ging op zoek naar het verhaal achter een verborgen geschiedenis. Ze vond een astmatisch, gepest jongetje in een verloren land, dat zich door een unieke samenloop van omstandigheden kon transformeren tot een geliefde prins van Oranje. Maar ze vond ook een oude man die een hoge prijs betaalde voor zijn grootheidswaan. Een charmeur die tot zijn dood werd achtervolgd door de demonen uit zijn verleden. 
Bij de verloving van kroonprinses Juliana verspreidde de Nederlandse regering de volgende persoonlijkheidsschets van hem: „Een sportieve jongeman die eenvoudig door het leven wenst te gaan en wiens belangstelling vooral uitgaat naar wetenschappelijke en culturele vraagstukken.” Het communiqué sprak ook van ’een stil en rustig, tot overpeinzing geneigd karakter’ en ’boven alles een eenvoudige en degelijke persoonlijkheid’. Het volk, na jaren van crisis tuk op een mooi sprookje, geloofde het graag. Het had geen idee dat dit niet de ware prins was. Dit was de droomprins zoals de mensen het wilde.
Annejet van der Zijls ’Bernhard. Een verborgen geschiedenis’ is een lange poging om Nederlands meest besproken prins van de twintigste eeuw nog scherper te duiden.
De karakterschets van vlak voor Bernhards eindexamen klinkt veel realistischer dan wat de Nederlandse regering bij zijn verloving vertelde. Hier de mening van de leraren van zijn middelbare school: Met zijn verstand is niets mis, maar juist daardoor is hij nogal gemakzuchtig. „Het ontbreekt hem aan een scheut staal in het bloed, de sterke wil die hem lichamelijk ongemak en ziekte alsook grotere geestelijke moeilijkheden laat overwinnen. Zijn wezen klampt zich daardoor vast aan een zekere mate van gretigheid en oppervlakkigheid die voor een toekomstig diplomaat gevaarlijk is.” 
Uit alles blijkt dat Bernhard zeker als Prins der Nederlanden het ritselen tot kunst verhief. De garage van Soestdijk puilde al kort na het huwelijk uit van de auto’s. Zelfs de eerste babyfoto’s van Beatrix verhandelde hij.
Het levensverhaal van Bernhard is niet het stoere jongensboek waarmee hij zelf de geschiedenis had in willen gaan. Het is ook niet het inktzwarte verhaal dat anderen op zijn leven plakten. Het is allemaal veel toevalliger gelopen in het leven van de Prins. 

 

.

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl