> activiteiten > zusterkringen

Zusterkringen

 
 

Zusterkring

Op woensdagmiddag 28 oktober hebben we in de kerk, met in acht neming van de anderhalve meter afstand, zusterkring gehouden. Mies vertelde over het leven van Theo Thijssen. Ze las een aantal stukken voor uit zijn  boek 'Kees de jongen' en uit 'de gelukkige klas'. Hoewel beide boeken al bijna 100 jaar geleden voor het eerst werden gepubliceerd is de inhoud nog steeds goed leesbaar en herkenbaar. Mies kan erg goed voorlezen en dat maakte het tot een gezellige, boeiende middag.  

 

Oudere zusterkring door Tilly Dekker
Door verschillende oorzaken is de oude zusterkring pas op woensdag  15 oktober, weer bijeen. Met een klein groepje , dat even later nog wordt versterkt door Guusta, beginnen wij de middag met thee en chocolade. Een traktatie van Janna , die jarig is geweest, (92) later in de middag verwende zij ons nog met heerlijke speculaas, bij de koffie. Wij zitten heel ruim in de kerk, bijna iedereen heeft een eigen tafeltje, dus de 1.5 meter is gegarandeerd.
Ds. heeft het beeldje van Menno Simons  meegenomen uit de koffiekamer, om ons daar iets meer over te vertellen. Als leidraad krijgen wij een boekje over Menno Simons, “Leven, beeld en boodschap”,  geschreven door  Sjouke Voolstra. (1942 – 2004).   Maar eerst wordt het verslag gelezen van de vorige maand en aansluitend leest zr. Gré een gedicht van Seth Gaaikema en een gedicht van Eppie Dam.  Daarna lezen wij uit de oude liederen bundel (het rode boekje) lied 405 : “Mijn God waar zal ik henen gaan”, 8 verzen.
Na de koffie pakken wij  het thema van de middag op, “Menno Simons”, 1496 – 1561. Uit een dik boek met krantenknipsels brengt Ds. en de knipsel ons terug in de tijd van Menno Simons. Ook toen was er een zeer besmettelijke ziekte, nl de pest. In o.a. Gouda werden strenge maatregelen getroffen, net zoals nu, geen kontakten en toen werden de huizen waar pest was geconstateerd gemerkt. Vervolgens in 1509 een overstroming, de stormvloed, zowel in Vlaanderen als in de Dollard. En ook in het kerkelijk leven liep niet alles goed, er was veel kritiek. Er werd zelf een boekje hierover uitgegeven. De kerkhervormers van die tijd zijn : Maarten Luther, Melchior Hoffmann en Menno Simons.  Menno wordt als Minne Simens in 1496 te Witmarsum geboren en wordt in 1524 in Utrecht tot priester gewijd en wordt als vicaris aangesteld in Pingjum. Ruim 10 jaar later verlaat hij de Rooms Katholieke  kerk en sluit zich aan bij de wederdopers, later de Mennonieten. Wij besluiten volgende keer verder te gaan in het boekje van Voolstra en sluiten vandaag af met Lied 359: “Leven is gegeven””en  Lied 218;  “Dank U voor deze nieuwe morgen”.  Met een wel thuis en tot de 3 november gaat wij weer huiswaarts.

Oudere zusterkring door Hans Marseille
Elke eerste dinsdag van de maand komt de oudere zusterkring bijeen met een nieuw thema. Soms komt een oud thema opnieuw terug. In de maand november willen we de humor van Annie MG Schmidt bekijken. Haar gedichten vertellen vaak hele verhalen. Het soepele taalgebruik en de verrassende wendingen in de verhaallijn zijn belangrijke dragers van haar humor. Minder bekend zijn de religieuze gedichten die zij geschreven heeft. Haar godsdienstige gedichten werden voor de oorlog gepubliceerd in  “Opwaartsche wegen” het Protestants Christelijk blad  voor literatuur. Op 7 april 1938 deed Anne belijdenis in de kerk waar haar vader Johan Schmidt dominee was. Het was een onverwacht intiem moment  tussen vader en dochter. Annie schrijft daarover: ”Toen ik aangenomen was zag ik de droefheid van mijn vader...... En misschien was dat wel het beste contact dat ik ooit met mijn vader heb gehad...”

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl