> activiteiten > zusterkringen

Zusterkringen

 
 

Avondzusterkring in de middag
Woensdag 23 september om 14.00 uur is de eerste bijeenkomst van dit seizoen. Omdat we nog in coronatijd leven, zal de bijeenkomst niet in het zaaltje, maar in de kerk plaatsvinden. Daar hebben we de ruimte om anderhalve meter afstand te houden. We zingen nog niet. We zijn sinds eind februari niet meer bij elkaar geweest, dus we hebben vast veel aan elkaar te vertellen over de coronatijd.
 

Oudere zusterkring door Tilly Dekker
Nadat Ds. ons hartelijk heeft verwelkomd, beginnen wij even na half drie met het programma, dit alles op 1.5 meter afstand. Daarvoor heeft de predikant een meetlat gebruikt, die nu in de armen van een paspop ligt en vandaag de naam Paul draagt.
Op tafel staan vaasje van “corona bier” met gezellige bloemetjes.  Na de thee met een chocolaatje, gaan wij naar de kerk, in een hele ruime kring gezeten, lezen wij twee liederen , nl.  lied 981; Zolang er mensen zijn op aarde en lied 871;  Jezus zal heersen waar de zon, om de grote aarde heen.
Weer terug in ’t zaaltje, wordt er een rondje gedaan over hoe wij de afgelopen maanden, waarbij wij allemaal  thuis zijn gebleven, hebben beleefd. En dan komen de verhalen los, waaruit blijkt dat wij het allemaal moeilijke tijden hebben gevonden, en ook enkele zich heel eenzaam hebben gevoeld.  Maar diverse zusters blijken heel creatief deze tijd te zijn door gekomen. Zo deelt  Nel geurzakjes uit, die zij heeft gemaakt . Ook het Quilten werd weer opgepakt.
Ds. leest vervolgens een stukje uit de bijbel, waarin virussen en melaatsen door Jezus worden genezen.  En als vast onderdeel van de middag leest Gré enkele gedichten uit, “Dichter”, De wereld staat stil. 
Dan volgt de uitleg van het nu zoveel gebruikte woord quarantaine = is 40 dagen afgezonderd zijn.  Onderduiken is ook een soort van quarantaine, maar dat duurde veel langer, zoals bij Anne Frank. Anne hield een zgn.  kasboek bij , waarin zij mooie zinnen opschreef. Het boek is later uitgegeven onder de titel “Mooie-zinnenboek.”
Wij luisteren nog naar 3 CD’s met o.a. Gerard Cox, Wim Sonnenveld en Willeke Alberti.  Met het lezen van “Dank u voor deze nieuwe morgen”, sluiten wij deze gezellige middag af. Als er geen lock down meer volgt, hopen wij  1 september weer bij elkaar te komen.

Oudere Zusterkring door Hans Marseille
Dinsdag 6 oktober wil ik graag met de oudere zuster kring  alvast het thema van de startzondag verkennen. Op dit moment denk ik aan  het onderwerp: ‘Geloven per post’. Traditiegetrouw bereid ik zoiets voor met de activiteitencommissie. Dat ben ik dit jaar ook van plan en ik wil dan de ervaring van de zusterkring in de voorbereiding meenemen. ‘Geloven per post’ klinkt natuurlijk een beetje vreemd,  maar in deze Coronatijd biedt het schrijven van een brief ongekende kansen.  In de bijbel zijn trouwens ook een aantal brieven opgenomen.  Er is iets bijzonders aan de hand met het schrijven van brieven.  Je kunt niet overal goed over schrijven.  Zo is het mij nog nooit gelukt om een ruzie op te lossen door een brief te schrijven.  Het is net alsof je daar een brief niet voor kunt gebruiken. Volgens mij lukt dat niet per brief. Des te beter gaat het om je genegenheid in een brief aan iemand te vertellen.  Juist dan bewijst een brief goede diensten.  Immers papier is geduldig,  en kan door de lezer steeds opnieuw ter hand worden genomen.  Je hoeft maar één keer te schrijven: “Ik heb je lief,  of “Heb ik je al gezegd dat ik je graag zie”.  En je kunt er bijna zeker van zijn,  dat deze zinnen meer dan eens gelezen zullen worden.  Alleen lijkt het wel alsof we gewoonte zijn kwijtgeraakt om een brief op de post te doen. Gelukkig worden in sommige boeken ook brieven afgedrukt. Als je die leest dan voel je weer hoe bijzonder een briefwisseling is

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl