> over ons

Over ons

 
 

De Doopsgezinde Gemeente Texel is een levendige gemeente waar veel activiteiten worden ontplooid.

Er zijn

 • ongeveer 120 leden en veel belangstellenden
 • 2 actieve zusterkringen met samen ongeveer 50 leden
 • een broederkring met 25 leden
 • een jeugdclub , ongeveer 8 leden
 • een zondagsschool die wordt bezocht door ongeveer 8 kinderen
 • een bezoekgroep, waarvan de leden regelmatig oudere of zieke gemeenteleden bezoeken
 • jaarlijks bijbelcursussen.

 

Ook oecumenisch zijn de Doopsgezinden actief op Texel:

 • in de Texelse Raad van Kerken
 • in Raad voor het zomerwerk van de Texelse kerken
 •  in de interkerkelijke vrouwencontactgroep Texel die ’s zomers tijdens de folklorewoensdagen thee en koffie schenkt in de PKN-kerk in Den Burg voor een waterproject van de ‘Wilde Ganzen’.  Deze groep is al ruim 45 zomers actief.
 • In de Stichting Kerken en Minima Texel 

 

Het  kerkblad van de Doopsgezinden en PKN-gemeenten op Texel heet   ‘Tessels Kerkblad’. 

(wanneer u rechts op het blauwe item 'Tessels kerkblad' klikt, krijgt u een selectie van onze eigen kopij. Wanneer u onder in het grijze vak klikt op 'maandblad' dan kunt u het laatste Tesselse kerkblad lezen, ook de bijdragen van de PKN-gemeenten)

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl