dg texel > nieuws

Nieuws

Diensten in Oosterend en Den Hoorn
Op zondag 19 mei wordt de dienst gehouden in de voormalige Doopsgezinde kerk in de Peperstraat in Oosterend. In Den Burg is er dan geen dienst. Parkeergelegenheid is er naast en achter het Dorpshuis ruim voorhanden Op 1e Pinksterdag, zondag 9 juni, wordt de dienst gehouden in de voormalige Doopsgezinde kerk in achter Diek 11 in Den Hoorn. In Den Burg is er ook dan geen dienst. Parkeergelegenheid is er op het parkeerterrein bovenaan de Stolpweg en bij supermarkt Goënga . Voor wie geen vervoer heeft naar Oosterend of Den Hoorn: probeer onderling vervoer te regelen. Lukt dit niet, bel dan even met George Jimmink tel. 310566 Hij regelt dan uw vervoer.


Vermaningspad 2019 Apeldoorn
Op Hemelvaartsdag, 30 mei, organiseert de doopsgezinde gemeente te Apeldoorn het Vermaningspad. Het programma bestaat uit een fietstocht via knooppunten vanuit Apeldoorn naar Mennorode, gezamenlijke lunchen na een bezoek aan De Luwte, en retour voor een Vesperdienst. Ook worden autoroutes naar Deventer en Zutphen aangegeven. Nadere informatie volgt. Gaat u hierheen? Meldt u dit bij het bestuur van uw eigen gemeente. Zij helpen in het vinden van mee-rijders en chauffeurs.
De start is tussen 10.30 en 11.00 uur bij de Vermaning, Paslaan 6, 7311 AK Apeldoorn.
De fietstocht van 45 km loopt via knooppunten.
De afsluitende vesper is om 16.00 uur in de Vermaning te Apeldoorn.
Aanmelden: het liefst vóór 1 mei bij kareleen@kpnplanet.nl ofwel 055 3554110
De kosten zijn 10 euro per persoon.


Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl