dg texel > nieuws

Nieuws

liturgie voor donderdag 9 april 2020 aanvang 19.30 uur
Witte Donderdag muziek van lied 558: Jezus om uw lijden groot. Bemoediging en liturgische tekst: Vannacht zijn met geweld de bomen in de straat geveld. Gebed, lied 562: Ik wil mij gaan vertroosten. Gedicht Stabat Mater, lied 573: Moeder stond door smart bevangen. Evangelielezing van de zeven kruiswoorden van Jezus. Lied 576b: O hoofd vol bloed en wonden. Gedicht . Gezongen tafelgebed met Onze Vader en als afsluiting lied 601: Licht dat ons aanstoot in de morgen


werk in uitvoering
Nu de kerk voorlopig niet gebruikt wordt  -door het coronavirus - is direct begonnen met het werken aan de waterleiding en de riolering in onze Vermaningsglop. Zo wordt de overlast voor kerkgangers tot het minimum teruggebracht.  (zie foto's op de foto-pagina)


 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl