dg texel > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Texel is een open geloofsgemeenschap met een lange geschiedenis. We willen een plek zijn waar mensen in vrijheid elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof, vragen en twijfels kunnen delen.Wij denken en praten over zingevingsvragen vanuit een christelijk perspectief: tijdens kerkdiensten, maar ook op zovele andere momenten.

Volgende dienst(en)

6 december 2020, 10:00 uur
Voorganger: da Krista Mirjam Dijkerman
Waar: in de Vermaning
Bijzonderheden:
aansluitend verkiezing leden kerkenraad

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

02-12-2020, 10:00 uur Bijbelleesuur (in de kerk)
03-12-2020, 20:00 uur Broederkring (in de kerk)
07-12-2020, 19:00 uur Jeugdclub (in het jeugdhonk)
08-12-2020, 20:00 uur Dopers zaaigoed (in de kerk)
09-12-2020, 10:00 uur Bijbelleesuur (in de kerk)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Corona-protocol Doopsgezinde Gemeente Texel
Corona-protocol op basis van protocol veilige samenkomsten in tijden van Covid-19 van de ADS
Houd zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand.
 
Vooraf: mensen met klachten (ook lichte), hoesten, neusverkoudheid vragen wij niet naar de kerk komen.
  •  
Binnenkomst:
• Binnenkomst van de kerk via de hoofdingang in het Vermaningsglop
• Jassen e.d. meenemen naar binnen en over de eigen stoel hangen
• Gel en doekjes zijn aanwezig om te ontsmetten
• Bij binnenkomst wordt gevraagd naar verkoudheidsklachten
• Er wordt een lijst bijgehouden per dienst van alle bezoekers. Bij vaste bezoekers wordt er alleen de naam genoteerd, bij gasten ook adres en telefoonnummer. De lijsten worden minimaal 4 weken bewaard. 
• Liedboeken en Bijbels liggen klaar op een tafel en mogen zelf gepakt worden. Er liggen vochtige doekjes om de boekjes te ontsmetten.
• Een kerkenraadslid geeft aan waar gezeten mag worden. Leden van eenzelfde gezin mogen naast elkaar zitten.
  •  
Tijdens de dienst:
• De voorzitter en de predikant geven elkaar geen hand bij aanvang van de dienst, maar een hoofdknikje
• Microfoons en lessenaar worden gereinigd na gebruik
• Zingen/ neuriën tijdens de dienst is NIET toegestaan. De organist zal één couplet van een lied spelen.
• Extra collecte tijdens de dienst met de ‘lange stokken’ om de 1,5 meter in acht te nemen. Raak de collectezak niet aan bij het inzamelen der gaven
• Collecte voor de eigen gemeente na afloop van de dienst kan door het doneren in de zakken die klaar staan bij de uitgang
  •  
Na afloop:
• Verlaat de kerk via de uitgang bij de aula
• Hier staan de zakken voor de collecte voor de eigen kerk. Raak de zak niet aan. 
• Liedboeken en Bijbels op de daarvoor gereed staande plaats leggen.
• De predikant schudt geen handen met de kerkgangers
• Er staan tafeltjes in de kerk met kopjes en een thermoskan. Per tafeltje is er één persoon aangewezen om koffie in te schenken, melk, suiker en koek  te verstrekken. Pak zelf uw ingeschonken kopje met in acht neming van de 1,5 meter.
  •  
Toiletbezoek:
• Het is  mogelijk het toilet te bezoeken. Bij de keuken zijn 2 toiletten, bij de aula 1. 
• Na gebruik van het toilet zelf de deurknop, bril, lichtknopje, wc-rolhouder e.d. reinigen met de materialen die klaar staan.


Actueel

Vooruitblik december 2020 door Hans Marseille
Nu daagt het in het oosten. Verwachtingsvol kijken we uit naar kerst. En daar willen wij ook van zingen. bijvoorbeeld: “Waar blijft Gij toch? “ (couplet 4 van lied 437).  Maar het mag nog niet, want eerst moet het virus teruggedrongen worden. Stel je voor dat wij weer onbezorgd elkaar kunnen begroeten. “Hoe zal ik u ontvangen, wat wordt mijn eerste groet?” (lied 441). Dan kunnen we ook weer in de koffiekamer terecht. Daar wacht de grootste verrassing. Op last van de brandweer zijn de plafonds van zachtboard verwijderd. (Lied 437) ”Kom tot ons, scheur de hemelen….”  En niet alleen brandveilig gemaakt, maar ook nog eens geluiddempend opgehangen. Wat een geluk voor al die mensen die, onder dit nieuwe hemeldak, elkaar plotsklaps kunnen verstaan:  Zo gaat in vervulling Lied 471 couplet 3: “De aarde en hemel zingen met elkaar….”   


kerkbloemen
Weet u iemand die de kerkbloemen zou kunnen krijgen, neem dan contact op met br. Jaap Zuidewind, tel. 312360.

 
 
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl