dg texel > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Texel is een open geloofsgemeenschap met een lange geschiedenis.We willen een plek zijn waar mensen in vrijheid elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof, vragen en twijfels kunnen delen.Wij denken en praten over zingevingsvragen vanuit een christelijk perspectief: tijdens kerkdiensten, maar ook op zovele andere momenten.

Volgende dienst(en)

15 december 2019, 10:00 uur
Voorganger: ds Hans Marseille
Waar: in onze Vermaning
Bijzonderheden:
3e advent

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

16-12-2019, 14:00 uur Studio (in het zaaltje)
16-12-2019, 18:30 uur Jeugdclub (in het jeugdhonk)
18-12-2019, 10:00 uur Bijeenkomst in de Gollards (in de Gollards)
18-12-2019, 10:00 uur Bijbelleesuur (in het zaaltje)
18-12-2019, 20:00 uur Kerkenraad

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

20 december 2019, 14:30 uur
Adventmiddag 2019 (in de kerk)
bestemd voor alle leden en belangstellenden


Actueel

Verkiezingen leden van de kerkenraad
Op zondag 1 december zijn aansluitend op de dienst de verkiezingen gehouden voor nieuwe leden van de kerkenraad. Marga Keijser en Monique Zegel zijn herkozen. Jaap Zuidewind wordt de opvolger van Maarten 't Hart, die zich niet herkiesbaar stelde.  


Vooruitblik op kerst, nieuwjaar en het voortbestaan van de schepping
Nu leven we nog in 2019 (spreek uit tweeduizendnegentien) maar dat zou vanaf volgend jaar weleens kunnen gaan veranderen. Ik vermoed dat we met het nieuwe jaar eenvoudig twintigtwintig (=2020) gaan zeggen. Met het nieuwe jaar verandert en meer: Vanaf 1 januari 2020 mogen we niet harder dan 100 kilometer per uur rijden. Ons is beloofd dat er dan weer nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. Hoe dat precies kan, weet ik niet. Ik zou mijn snelheid ook wel tot 90 km per uur willen verlagen als daarmee het onderwijs in Nederland beter zou worden. En als ik de werkdruk in de zorg zou kunnen verminderen door als snelheidslimiet 50 km per uur te houden, dan deed ik het meteen. Zou het echt zo  werken? Ik zou het ervoor over hebben. Stel je voor: Iedereen wordt gelukkig als ik mijn auto laat staan en vanaf 1 januari alleen nog maar ga fietsen.
Dit aftellen doet natuurlijk denken aan het verhaal van Sodom. Sodom is de ongastvrije stad in de tijd van Abraham. Als God daar een eind aan wil maken dan pleit Abraham voor de mensen van Sodom. Hij zegt tegen God: “Stel nou voor dat er 50 rechtvaardigen in de stad leven? Die zouden dan onschuldig sterven!” Daarom gaat Abraham op zoek of hij nog rechtvaardige mensen kan vinden. Eerst probeert ie 50 te vinden, en als dat niet lukt 40 en dan 30 en dan 20. Rechtvaardige mensen gelden hier als de waarborg voor het voortbestaan van de stad met al die mensen.  Op dezelfde manier vertelt het Joodse commentaar op de bijbel, de Talmoed,  dat er altijd 36 (dat is 3 maal 12) rechtvaardigen op aarde leven. Zij zijn de Waarborg voor het voortbestaan van de  schepping. Dat onze wereld nog niet ten onder is gegaan, zou door de aanwezigheid van die (verborgen) rechtvaardigen komen. Dankzij hen blijft de hoop levend dat met de schepping goedkomt. ‘Telkens wanneer er één van die rechtvaardigen afscheid neemt van deze wereld wordt er een zijns gelijke geboren.’
Met deze gelovige gedachte kun je opnieuw naar het kerstverhaal kijken: De vraag is of hier een rechtvaardige wordt geboren. Iemand die straks zal kiezen het kwetsbare leven. Iemand die de ‘langzamen’ en ‘nuttelozen’ niet meteen afschrijft. Zo kunnen wij met het kerstverhaal ook naar onszelf kijken. Hoe ons leven nog altijd wordt gedragen door geloof, hoop en liefde. Doen wat dit, dan krijgt onze mensenwereld met het kerstkind een nieuwe kans.   


kerkbloemen
Weet u iemand die de kerkbloemen zou kunnen krijgen, neem dan contact op met br. George Jimmink, tel. 310566.

 
 
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2019 Doopsgezind.nl