dg texel > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Texel is een open geloofsgemeenschap met een lange geschiedenis. We willen een plek zijn waar mensen in vrijheid elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof, vragen en twijfels kunnen delen.Wij denken en praten over zingevingsvragen vanuit een christelijk perspectief: tijdens kerkdiensten, maar ook op zovele andere momenten.

Volgende dienst(en)

27 september 2020, 10:00 uur
Voorganger: Ds. Jaap Brüsewitz
Waar: in onze vermaning

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

23-09-2020, 10:00 uur Bijbelleesuur (in het zaaltje)
23-09-2020, 14:00 uur avondzusterkring (in de kerk)
24-09-2020, 20:00 uur kerkenraad
30-09-2020, 10:00 uur Bijbelleesuur (in het zaaltje)
01-10-2020, 20:00 uur Broederkring (in de kerk)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Corona-protocol Doopsgezinde Gemeente Texel
Corona-protocol op basis van protocol veilige samenkomsten in tijden van Covid-19 van de ADS
 • Houd zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand.
 •  
 • Vooraf: mensen met klachten (ook lichte), hoesten, neusverkoudheid vragen wij niet naar de kerk komen.

 • Binnenkomst:
  • Binnenkomst van de kerk via de hoofdingang in het Vermaningsglop
  • Jassen e.d. meenemen naar binnen en over de eigen stoel hangen
  • Gel en doekjes zijn aanwezig om te ontsmetten
  • Bij binnenkomst wordt gevraagd naar verkoudheidsklachten
  • Er wordt een lijst bijgehouden per dienst van alle bezoekers. Bij vaste bezoekers wordt er alleen de naam genoteerd, bij gasten ook adres en telefoonnummer. De lijsten worden minimaal 4 weken bewaard. 
  • Liedboeken en Bijbels liggen klaar op een tafel en mogen zelf gepakt worden. Er liggen vochtige doekjes om de boekjes te ontsmetten.
  • Een kerkenraadslid geeft aan waar gezeten mag worden. Leden van eenzelfde gezin mogen naast elkaar zitten.

 • Tijdens de dienst:
  • De voorzitter en de predikant geven elkaar geen hand bij aanvang van de dienst, maar een hoofdknikje
  • Microfoons en lessenaar worden gereinigd na gebruik
  • Zingen/ neuriën tijdens de dienst is NIET toegestaan. De organist zal één couplet van een lied spelen.
  • Extra collecte tijdens de dienst met de ‘lange stokken’ om de 1,5 meter in acht te nemen. Raak de collectezak niet aan bij het inzamelen der gaven
  • Collecte voor de eigen gemeente na afloop van de dienst kan door het doneren in de zakken die klaar staan bij de uitgang

 • Na afloop:
  • Verlaat de kerk via de uitgang bij de aula
  • Hier staan de zakken voor de collecte voor de eigen kerk. Raak de zak niet aan. 
  • Liedboeken en Bijbels op de daarvoor gereed staande plaats leggen.
  • De predikant schudt geen handen met de kerkgangers
  • Er staan tafeltjes in de kerk met kopjes en een thermoskan. Per tafeltje is er één persoon aangewezen om koffie in te schenken, melk, suiker en koek  te verstrekken. Pak zelf uw ingeschonken kopje met in acht neming van de 1,5 meter.

 • Toiletbezoek:
  • Het is  mogelijk het toilet te bezoeken. Bij de keuken zijn 2 toiletten, bij de aula 1. 
  • Na gebruik van het toilet zelf de deurknop, bril, lichtknopje, wc-rolhouder e.d. reinigen met de materialen die klaar staan.


Actueel

Vooruitblik september 2020 door Hans Marseille
Kun jij een krokodil met een vishaakje optrekken? ‘ Job 40 vers 20.
 In het wekelijkse Bijbelleesuur  houden we tegenwoordig anderhalve meter afstand,  maar vieren we nog altijd dat we taal tot onze beschikking hebben.  We zijn net aan het boek Job begonnen. Op hoogtepunten van je leven zit het wel goed met woorden voor God:  bij de geboorte van je kinderen of als alles loopt zoals je had gehoopt.  Maar als dat niet zo is? Als alles wegvalt? Wat valt er dan nog van God te zeggen? Hoe is hij er dan nog in betrokken? Heel veel mensen hebben daarvoor gestaan bijvoorbeeld Miskotte, Wiesel en Van Ligten.
Wat Job overkomt is dat hij in zijn lijden alles kwijt raakt. Zijn vrienden vergeten hem gelukkig niet.  Ze komen hem opzoeken en zijn dagenlang in stilte  bij hem.  Maar dan beginnen ze te praten en ze beweren dat Job wel iets gedaan zal hebben waardoor hij al zijn ellende verdient.  Volgens zijn vrienden  moet Job alleen toegeven dat het zijn eigen schuld is.  daarmee gaat hun troost over in een aanklacht. Maar Job houdt vol dat het niet zijn schuld is.  Vervolgens adviseert de vrouw van Job hem een andere weg te gaan. Ze zegt: “Zeg  God  vaarwel en sterf.”  Maar ook hier gaat Job niet op in. Job wacht op God. Wanneer God gaat spreken dan zwijgt Job.  Als lezer van de Bijbel verwacht je dat God nu antwoord gaat geven op de zin en onzin van het lijden.. Maar dat gebeurt niet.  God draagt een groot gedicht voor over de geheimen van het leven. En daarin vergelijkt God zichzelf met een krokodil!  De zinnen waarin de  schrikbarende kracht  van een krokodil wordt beschreven krijgen als conclusie: niemand durft zo'n  dier  te  tergen;  wie is het dan, die voor Mij kan stand houden?
En deze tekst  over de miraculeuze en ondoelmatige schepping  opent  het hart van Job. Alsof hij in  de woorden van God  de erkenning van zijn bestaan vindt. Hij is staande gebleven tegenover zijn vrienden en vrij gebleven van het advies van zijn vrouw maar Job hervindt zichzelf in dit bijzondere gedicht van God. Vanaf dat moment gaat het weer beter met Job. 
Zo’n verhaal met elkaar lezen, is een taalfeestje vieren.


kerkbloemen
Weet u iemand die de kerkbloemen zou kunnen krijgen, neem dan contact op met br. Jaap Zuidewind, tel. 312360.

 
 
     
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl