dg texel > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Texel is een open geloofsgemeenschap met een lange geschiedenis. We willen een plek zijn waar mensen in vrijheid elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof, vragen en twijfels kunnen delen.Wij denken en praten over zingevingsvragen vanuit een christelijk perspectief: tijdens kerkdiensten, maar ook op zovele andere momenten.

Volgende dienst(en)

24 oktober 2021, 10:00 uur
Voorganger: Br. Jan Willem Stenvers
Waar: in de Vermaning

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

26-10-2021, 15:00 uur Ledenvergadering (in de kerk)
27-10-2021, 10:00 uur Bijbelleesuur (in het zaaltje)
27-10-2021, 14:00 uur zusterkring (in het zaaltje)
28-10-2021, 20:00 uur kerkenraad (in de kerkenraadkamer)
02-11-2021, 14:30 uur Oudere zusterkring (in het zaaltje)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Vooruitblik oktober 2021 door Hans Marseille
Wanneer Texelaars naar Rügen gaan dan nemen ze een lied mee om daar voorin de kerk in het Nederlands te zingen. Dat is natuurlijk heel spannend want zo goed zingen wij nou ook weer niet.
Welk Lied zou u kiezen? Dit keer zullen we Lied 283 zingen: “In de veelheid van geluiden” op de melodie van: Rust mijn ziel, uw God is koning. 
Het lied gaat over onszelf. Het vertelt van de moeiten maar ook van ons geluk; Wij komen uit de chaos van de tijden en van onszelf zijn we alleen maar moe. (couplet 1 en 2) Daarom zoeken wij het woord dat ons verblijdt. Daarom bidden wij om een bron die ons te drinken geeft en dromen we van de zon die het duister verdrijft en ons doet opstaan.(couplet 3) En dan zingen we de woorden van gebed: Dat Gods vrede over ons komt en ons leven vervulling vindt in Gods genegenheid. (couplet 4) In dit geluk wordt het lied een gezamenlijk loflied en “dit huis zingt met ons mee” (laatste couplet). Spannend is het om met een klein groepje te zingen, in een onbekende kerk, in ander land. En ook al is de melodie bekend en ook al geven we er een vertaling bij, het allerspannendste blijft of de luisteraars mee zullen zingen. De vorige keer gebeurde dat niet. Toen ik mijn gastgezin daar naar vroeg, vertelden ze dat ze bewonderend hadden zitten kijken naar die ‘dappere Holländer’, maar dat ze helemaal vergeten waren zelf mee te zingen

Actueel

liturgie voor 24 oktober 2021 aanvang 10.00 uur
Voorganger br. Jan Willem Stenvers
Thema: eet, sta op en ga verder
 • Orgelspel
  Welkom en mededelingen door Jaap Zuidewind
  Lied 283 In de veelheid van geluiden couplet 1 tot en met 3
 •  
 • Bemoediging
  Lied 283 In de veelheid van geluiden couplet 4 en 5
 •  
 • Gebed
  Lied 657 Zolang wij ademhalen
 •  
 • Inleiding op de dienst
  Bijbellezing 1 Koningen 19:1-9
  Lied 818 Niet is het laatste woord gesproken
 •  
 • Bijbellezing Matteüs 10:32-33, 40-42 
  Lied 976 Ons heeft de heer met liefde neergeschreven
 •  
 • Overdenking
  Orgelspel
 •  
 • Gebed
  Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
 •  
 • Zegen
 •  
 • Slotwoord door de voorzitter
 
 
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl