> nieuws

Nieuws

28 maart 2021

Corona-protocol Doopsgezinde Gemeente Texel


 • Houd zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand.
  Vooraf: mensen met klachten (ook lichte), hoesten, neusverkoudheid vragen wij niet naar de kerk komen.
  Binnenkomst:

 • •    Binnenkomst van de kerk via de hoofdingang in het Vermaningsglop
  •    Jassen e.d. meenemen naar binnen en over de eigen stoel hangen
  •    Gel en doekjes zijn aanwezig om te ontsmetten
  •    Bij binnenkomst wordt gevraagd naar verkoudheidsklachten
  •    Er wordt een lijst bijgehouden per dienst van alle bezoekers. Bij vaste bezoekers wordt er alleen de naam genoteerd, bij gasten ook adres en telefoonnummer. De lijsten worden minimaal 4 weken bewaard. 

 • •    Liedboeken en Bijbels liggen klaar op een tafel en mogen zelf gepakt worden. Er liggen vochtige doekjes om de boekjes te ontsmetten.
  •    Een kerkenraadslid geeft aan waar gezeten mag worden. Leden van eenzelfde gezin mogen naast elkaar zitten.

 • Tijdens de dienst:
  •    De voorzitter en de predikant geven elkaar geen hand bij aanvang van de dienst, maar een hoofdknikje
  •    Microfoons en lessenaar worden gereinigd na gebruik
  •    Zingen/ neuriën tijdens de dienst is NIET toegestaan. De organist zal één couplet van een lied spelen.
  •    Extra collecte tijdens de dienst met de ‘lange stokken’ om de 1,5 meter in acht te nemen. Raak de collectezak niet aan bij het inzamelen der gaven
  •    Collecte voor de eigen gemeente na afloop van de dienst kan door het doneren in de zakken die klaar staan bij de uitgang

 • Na afloop:
  •    Verlaat de kerk via de uitgang bij de aula
  •    Hier staan de zakken voor de collecte voor de eigen kerk. Raak de zak niet aan. 
  •    Liedboeken en Bijbels op de daarvoor gereed staande plaats leggen.
  •    De predikant schudt geen handen met de kerkgangers
  •    Er staan tafeltjes in de kerk met kopjes en een thermoskan. Per tafeltje is er één persoon aangewezen om koffie in te schenken, melk, suiker en koek  te verstrekken. Pak zelf uw ingeschonken kopje met in acht neming van de 1,5 meter.

 • Toiletbezoek:
  •    Het is  mogelijk het toilet te bezoeken. Bij de keuken zijn 2 toiletten, bij de aula 1. 
  •    Na gebruik van het toilet zelf de deurknop, bril, lichtknopje, wc-rolhouder e.d. reinigen met de materialen die klaar staan


Terug
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl