> columns

Columns

31 augustus 2019
vooruitblik in 100 woorden door Hans Marseille oktober 2019
Deze maand komen alle kringen weer bij elkaar, voor alle geïnteresseerden en belangstellenden. In de maand november is het anders, dan wordt u uitgenodigd voor de wijkbijeenkomsten in de buitendorpen. Te beginnen op dinsdag 12 bij Leon en Danuta in Oost, dan donderdag 14 bij Thea Hoogerheide in Den Hoorn, vervolgens dinsdag 19 bij Nel Bakker in De Koog en tenslotte donderdag 21 bij Jaap en Tiny in Oudeschild. Alle wijkbijeenkomsten beginnen om 14.00 uur. Dan wordt u uit-gedaagd uw eigen huis achter u te laten, want u bent heel erg nodig. De persoonlijke brief vertelt dat u welkom bent. Lees meer >>
13 juli 2019
Vooruitblik in 100 woorden door Hans Marseille juli 2019
Tot en met de eerste week van augustus heb ik vakantie. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de kerkenraad. Als ik niet weg ga, dreigt mijn vakantie in het water te vallen. Heimelijk wil ik eerst nog alle dingen doen die het afgelopen seizoen zijn blijven liggen. En tegelijk maak ik ook weer plannen voor het volgend jaar, zoals de invulling voor de kringen en een nieuwe bijbelserie voor de zondagochtenden. Heel goed allemaal, maar dat moet ik nu juist niet doen. Ik moet me bedenken dat ik vakantie heb en dat is veel makkelijker als ik eenmaal onze tent heb opgezet. Lees meer >>
25 mei 2019
Vooruitblik op 2020 door Hans Marseille
(ds. Hans Marseille)

Uit mezelf neem ik geen goed voornemen voor het nieuwe jaar. Wetende dat ik er niks mee doe ben ik bovendien bang door de mand te vallen. Maar in het blad Doppelpunkt van januari vorig jaar vond ik zulke originele voornemens dat ik mezelf nog wel een herkansing wil geven. Welke past het best bij u?   Vertrouw op je lichaam.  We praten zoveel over ons lichaam en over onze gezondheid dat het een gevaar op zich begint te worden. daarom: eet waar je zin in hebt in slaap als je je voelt worden. laat je het komende jaar door je lichaam Leiden   Wees blij met wat je hebt. Wees blij met wat je weggooit. Huishoudens in onze omgeving hebben ongeveer 10000 dingen. Voor elk ding dat je wilt bewaren mag je twee dingen weggooien. Daar kun je een jaar heerlijk mee bezig zijn en aan het eind heb je nog 3000 dingen over.   Geef je leven Zin. Geef het komende jaar een motto mee. Kies voor grote thema's zoals bijvoorbeeld Vrede, Schoonheid  of Klimaatverandering.  Omdat het zulke grote  onderwerpen zijn kun je al je activiteiten in dat kader zien. ( Dat ontdek je wanneer je het passende bijvoeglijk naamwoord kiest. Zo kies je bij schoonheid het woordje mooi, en bij alles wat je doet bedenk je of je het woordje mooi  ervoor kunt zetten. Ja? Doel bereikt!)   Word een buitenmens.  Zorg ervoor dat je elke dag buiten komt en doe vanaf nu alles te voet. dat kost tijd maar je krijgt er ook veel voor terug. Een beter humeur, een opgewekter leven en een schone klimaat. En als je met de fiets gaat, fiets dan bij voorkeur tegen de wind in. Dagelijks 10 minuten je hartslag verhogen, is ruim voldoende voor een goede gezondheid.   Stimuleer je geestelijk leven, zorg voor een rijke leeromgeving. lees zoveel  boeken als je kunt, Kijk documentaires op tv,  ga eens naar de film in de cinema. Lees in de krant ook eens een lastig artikel en probeer het voor jezelf samen te vatten. Kies eens een  nieuw breipatroon  of recept Met een onbekende groente. Ga naar de kerk en bedenk voor wie jij de bloemen  mee gaat nemen.   Beloon jezelf voor alles wat je goed gedaan hebt en voor alles wat je gelukt is.  Voor elke kast die je hebt opgeruimd, voor elk boek dat je gelezen hebt, voor elke brief die je geschreven hebt.  Wees ruimhartig, vriendelijk en bedachtzaam tegenover jezelf. Je beloningscentrum in je hersenen wordt geprikkeld en je krijgt nog meer zin om goed te doen.   Niemand is een eiland. Bedenk voor jezelf de drie of vier relaties die voor jou het meest waardevol zijn. (Het mogen er ook 2 of 5 zijn, maar daar gaat het niet om) Denk dagelijks aan ze in verwondering en dankbaarheid. Verzorg ze wekelijks. Geef ze aandacht, heb ze lief .   Lees meer >>
29 april 2019
Vooruitblik op kerst, nieuwjaar en het voortbestaan van de schepping
(ds. Hans Marseille)

Nu leven we nog in 2019 (spreek uit tweeduizendnegentien) maar dat zou vanaf volgend jaar weleens kunnen gaan veranderen. Ik vermoed dat we met het nieuwe jaar eenvoudig twintigtwintig (=2020) gaan zeggen. Met het nieuwe jaar verandert en meer: Vanaf 1 januari 2020 mogen we niet harder dan 100 kilometer per uur rijden. Ons is beloofd dat er dan weer nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. Hoe dat precies kan, weet ik niet. Ik zou mijn snelheid ook wel tot 90 km per uur willen verlagen als daarmee het onderwijs in Nederland beter zou worden. En als ik de werkdruk in de zorg zou kunnen verminderen door als snelheidslimiet 50 km per uur te houden, dan deed ik het meteen. Zou het echt zo  werken? Ik zou het ervoor over hebben. Stel je voor: Iedereen wordt gelukkig als ik mijn auto laat staan en vanaf 1 januari alleen nog maar ga fietsen.Dit aftellen doet natuurlijk denken aan het verhaal van Sodom. Sodom is de ongastvrije stad in de tijd van Abraham. Als God daar een eind aan wil maken dan pleit Abraham voor de mensen van Sodom. Hij zegt tegen God: “Stel nou voor dat er 50 rechtvaardigen in de stad leven? Die zouden dan onschuldig sterven!” Daarom gaat Abraham op zoek of hij nog rechtvaardige mensen kan vinden. Eerst probeert ie 50 te vinden, en als dat niet lukt 40 en dan 30 en dan 20. Rechtvaardige mensen gelden hier als de waarborg voor het voortbestaan van de stad met al die mensen.  Op dezelfde manier vertelt het Joodse commentaar op de bijbel, de Talmoed,  dat er altijd 36 (dat is 3 maal 12) rechtvaardigen op aarde leven. Zij zijn de Waarborg voor het voortbestaan van de  schepping. Dat onze wereld nog niet ten onder is gegaan, zou door de aanwezigheid van die (verborgen) rechtvaardigen komen. Dankzij hen blijft de hoop levend dat met de schepping goedkomt. ‘Telkens wanneer er één van die rechtvaardigen afscheid neemt van deze wereld wordt er een zijns gelijke geboren.’Met deze gelovige gedachte kun je opnieuw naar het kerstverhaal kijken: De vraag is of hier een rechtvaardige wordt geboren. Iemand die straks zal kiezen het kwetsbare leven. Iemand die de ‘langzamen’ en ‘nuttelozen’ niet meteen afschrijft. Zo kunnen wij met het kerstverhaal ook naar onszelf kijken. Hoe ons leven nog altijd wordt gedragen door geloof, hoop en liefde. Doen wat dit, dan krijgt onze mensenwereld met het kerstkind een nieuwe kans.    Lees meer >>
24 maart 2019
vooruitblik in 200 woorden door Hans Marseille november 2019
Hoe kijk je naar de toekomst? Steeds gebeuren er nieuwe dingen in ons leven. Ik weet nog dat ik voor het eerst hoorde van een paprika. Ik wist niet wat het was. Het zou iets zijn tussen een appel en een tomaat. Nog een voorbeeld: We krijgen een nieuwe badkamer. De oude badkamer lekte door het plafond van de keuken. Het wordt mooi. Ze zijn nu vier weken bezig en nu pas ik kan me een beetje voorstellen hoe het eruit gaat zien. Nog een voorbeeld: Mijn moeder is overleden.  Hoe het leven straks zal zijn, weet ik niet.  Ik hoef niet langer de wekelijkse was te doen wat een hele verlichting is, denk ik. Want het was wel extra werk, heen en terug naar Leeuwarden. Maar hoe het zonder haar zal zijn weet ik niet. Misschien ga ik zelfs haar lastige was wel missen. Vanwege de vele veranderingen die elk mensenleven kent stond er boven haar rouwkaart: ”In goede machten liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag”. Deze woorden komen uit het liedboek. Het is lied 511 couplet 7 en gaat als volgt verder: “God is met ons in de avond en de morgen, is zeker met ons elke nieuwe dag”. . Lees meer >>
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl