dg texel > columns

Columns

Vooruitblik oktober 2021 door Hans Marseille
Wanneer Texelaars naar Rügen gaan dan nemen ze een lied mee om daar voorin de kerk in het Nederlands te zingen. Dat is natuurlijk heel spannend want zo goed zingen wij nou ook weer niet.
Welk Lied zou u kiezen? Dit keer zullen we Lied 283 zingen: “In de veelheid van geluiden” op de melodie van: Rust mijn ziel, uw God is koning. 
Het lied gaat over onszelf. Het vertelt van de moeiten maar ook van ons geluk; Wij komen uit de chaos van de tijden en van onszelf zijn we alleen maar moe. (couplet 1 en 2) Daarom zoeken wij het woord dat ons verblijdt. Daarom bidden wij om een bron die ons te drinken geeft en dromen we van de zon die het duister verdrijft en ons doet opstaan.(couplet 3) En dan zingen we de woorden van gebed: Dat Gods vrede over ons komt en ons leven vervulling vindt in Gods genegenheid. (couplet 4) In dit geluk wordt het lied een gezamenlijk loflied en “dit huis zingt met ons mee” (laatste couplet). Spannend is het om met een klein groepje te zingen, in een onbekende kerk, in ander land. En ook al is de melodie bekend en ook al geven we er een vertaling bij, het allerspannendste blijft of de luisteraars mee zullen zingen. De vorige keer gebeurde dat niet. Toen ik mijn gastgezin daar naar vroeg, vertelden ze dat ze bewonderend hadden zitten kijken naar die ‘dappere Holländer’, maar dat ze helemaal vergeten waren zelf mee te zingen
Vooruitblik september 2021 door Hans Marseille
Tegenwoordig kan iedereen aan een tafeltje aanschuiven bij de dienst op zondagochtend. Sinds de Corona-uitbraak zijn de tafeltjes in de kerkzaal gebleven. Met hun eenvoudige kleedjes hebben ze een huiselijke uitstraling; meer dan ooit voelt iedereen die binnenkomt zich thuis. De joodse filosofe Hanna Arendt schreef over de betekenis van een tafel: ”De tafel brengt allerlei verschillende mensen samen. Een tafel maakt het gesprek mogelijk zonder dat er één baas of één leider is, die zegt hoe het moet.  Zo iemand zou opstaan en die tafel omvergooien en vertellen wat er moet gebeuren. Vrijheid is volgens Hanna Arendt een tafel waar iedereen aan kan aanschuiven. Voor het gesprek van de verschillende kringen schuiven we de tafeltjes dan ook elke keer naar elkaar toe, tot één grote tafel.
Vooruitblik juli en augustus 2021 door Hans Marseille
Wanneer je op zondag in de gelegenheid bent een andere gemeente te bezoeken, schroom dan niet dat te doen. Het geeft je een vakantiegevoel als de dingen net iets anders zijn. Bij thuiskomst kijk je met nieuwe ogen naar alles wat je gewend was. Dat is ook het waardevolle van alle gastpredikanten die deze zomer naar Texel komen. 
Én op hun beurt groeien zij van het goede dat ze hier op zondagochtend ontmoeten. Het aandachtig gehoor dat ze hier krijgen. De inzet waarmee gezongen wordt, ook al kennen wij hun liederen soms niet. Het koffie-gesprek aan de tafels in de kerkzaal. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.  Na afloop vertellen ze van hun geluk. Mocht u toch buiten de deur gaan kerken, breng dan de hartelijke groeten van ons over. 
Vooruitblik juni 2021 door Hans Marseille
Bid om vrede. Vaak is oorlog een kwestie van economie: hebzucht of de angst dat je kinderen tekort zullen komen. En als de mensen echt bang worden dan gaan ze vechten om zelfbehoud. Dat zie je gebeuren in het Midden Oosten. Daar is aan alles tekort: Land, water, vertrouwen. En als mensen gaan vechten dan wordt godsdienst misbruikt om er nog een schepje bovenop te doen. In een oorlog vergeet iedereen dat ze elkaar juist nodig hebben om hun problemen op te lossen. Door overleg en samendelen verandert het tekort opeens in overvloed. Een voorbeeld daarvan is de ‘Vrede van Parimaribo’.  In de hoofdstad van Suriname staan de synagoge en de moskee vlak naast elkaar en wonder boven wonder kunnen de imam en de rabbi het goed met elkaar vinden. Een nieuwsgierige journalist nodigt de beide mannen uit in het theehuis en na een paar kopjes thee vraagt hij: Wat is jullie geheim? Hoe komt het dat jullie zo goed met elkaar overweg kunnen?  Het blijft even stil maar dan zegt de imam, ik moet u teleurstellen want het is geen verheven antwoord. “Nee, zegt de rabbi instemmend, geen gouden tip voor de wereldvrede. Het is een kwestie van parkeerbeleid.” De journalist kijkt vragend en krijgt de volgende uitleg: “Als zíj een grote feestdag hebben, mogen ze bij ons parkeren. En als wíj een grote feestdag, dan mogen wij bij de buren parkeren. Dat schept een band', zegt de imam. ‘Vrede als een vorm van economie’, en de rabbi knikt instemmend.
Vooruitblik mei 2021 door Hans Marseille
 In de Texelse Courant van dinsdag 20 april las ik een ingezonden brief met de titel ‘Niks te mopperen’. Volgens de schrijver valt er op Texel veel te mopperen, maar hij zegt dat hij die verleiding zal weerstaan. Vervolgens vertelt hij over de voortreffelijke vaccinatie die hij heeft meegemaakt in de sporthal, waarvoor hij zijn dank uitspreekt aan alle betrokkenen. En vervolgens schrijft hij:
“Het is te hopen dat alle Texelaars in rap tempo gevaccineerd worden, voordat de jaarlijkse Besatzung begint”
Daar schrok ik van: ‘Bezetting’. Ik vind het ongastvrij om de toeristen te vergelijken met gewapende militairen. Als ik de keren optel dat Duitsers, Zwitsers en Oostenrijkers in het Duits aan mij vroegen of ze hun fiets voor ons huis mochten zetten, dan heb ik me nog niet één keer onvrij gevoeld. Ik vind het juist zo positief dat op de TESO-boot de toeristen uit het buitenland in hun eigen taal worden welkom geheten.  
Wel twijfelde ik even of ik het goed begrepen had; misschien was het grappig bedoeld. Uit nieuwsgierigheid belde ik de briefschrijver. Helaas, het was niet grappig bedoeld. Zonder met bewijzen te komen hield hij de gasten uit het buurland verantwoordelijk voor verkeersongelukken en de virusverspreiding. Ik stond perplex: het maakt me echt niet uit waar de gasten vandaan komen. Ik was verrast: Is dit Nederlands? Ik twijfelde: willen we de vijandelijkheden van de vorige eeuw voortzetten? Ik was teleurgesteld en dacht: “Onbekend maakt onbemind. Wat zijn mensen overgeleverd aan elkaars vooroordelen. Ik hoop dat iedereen in rap tempo gevaccineerd wordt en dat we de kans krijgen elkaar beter te leren kennen.”
Vooruitblik april 2021 door Hans Marseille
Bent u al gevaccineerd? Mooi, dan verkrijgen we nu de groepsimmuniteit waar de minister-president een jaar gelden over sprak.  Hij zei toen: “wie het virus heeft gehad is daarna meestal immuun, net als vroeger met de mazelen. Hoe groter de groep is, hoe kleiner de kans voor het virus, om over te springen.” Hij dacht toen dat je met groepsimmuniteit als het ware een beschermende muur bouwt om de zwakke mensen heen. De sterke, jonge mensen zouden daarvoor eerst ziek moeten worden. 
Maar zo is het helemaal niet gegaan; we weten nu wel beter. Groeps-immuniteit krijg je door vaccinatie. Als er maar genoeg mensen zich laten inenten, dan heb je kans op groepsbescherming. Wordt de gevaccineerde groep al maar groter, dan is de kans dat het virus overspringt steeds kleiner. Dan bouwen al die ingeënte mensen een beschermende muur om de mensen die dat niet zijn. Ik ben nog niet ingeënt, maar tegen al die verstandige, dappere oude-van-dagen zeg ik: “Dank U wel.” 

12
 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2021 Doopsgezind.nl