dg texel > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Texel is een open geloofsgemeenschap met een lange geschiedenis. We willen een plek zijn waar mensen in vrijheid elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof, vragen en twijfels kunnen delen.Wij denken en praten over zingevingsvragen vanuit een christelijk perspectief: tijdens kerkdiensten, maar ook op zovele andere momenten.

Volgende dienst(en)

16 augustus 2020, 10:00 uur
Voorganger: ds. Hans Marseille
Waar: in onze vermaning

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

12-08-2020, 10:00 uur Bijbelleesuur (in het zaaltje)
01-09-2020, 14:30 uur Oudere zusterkring (in het zaaltje)
03-09-2020, 20:00 uur Broederkring (in het zaaltje)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

vooruitblik juli / augustus door Hans Marseille
Heb ik al gezegd dat ik u graag zie? Opeens zijn er allemaal nieuwe omgangsregels. Zoals de afstand die je  tot elkaar moet bewaren,  de looproutes die je moet volgen,  de manier waarop je moet hoesten,  niet in je hand maar in je elleboog en dat je bij binnenkomst je naam moet opschrijven. In de kerk hebben we bovendien extra regels.  We willen een veilige omgeving voor elkaar scheppen.  Daarom mogen we niet meer zingen, daarom gaan we ver uit elkaar zitten en moeten we op elkaar wachten voordat we een kopje koffie kunnen nemen. We moeten ons steeds de vraag stellen of we anderen niet in gevaar brengen. Stel je voor dat we verkouden zijn; dan moeten we thuis blijven! 
Bij al die nieuwe regels, aandachtspunten en vragen zou je bijna vergeten waar het ons om begonnen is:  Wij zoeken elkaar op omdat wij elkaar graag zien. Wij zijn elkaars vraag en antwoord. De mensen met wie wij samen komen, bevestigen ons  in wie wij zijn. Maar Ze vertellen ons ook dat  wij niet alleen zijn; in de ontmoeting  bieden zij ook altijd een alternatief voor wie wij zijn. 
Hoe dat bij mijn geloof hoort zal ik uitleggen: Elke zondagochtend spreek ik de beginzin uit dat onze kracht komt van God die hemel én aarde maakt. Het zijn woorden uit de bijbel die zeggen dat de aarde niet alleen is. In die bijbelzin wordt de aarde met de hemel verbonden. Dat wil zeggen: De aarde is niet alleen, ze kan nog beter dankzij de combinatie met de hemel. 
 Met andere woorden, wanneer je om je heen kijkt en je bent teleurgesteld over alles wat je ziet, dan  hoef je niet te denken dat het nu eenmaal zo is en dat het altijd wel zo zal blijven.
Nee, het eerste Bijbelverhaal vertelt ons dat hemel én aarde geschapen zijn. Dat staat voorop : dat de mens niet in z’n eentje verloren gaat. Daar is het God om begonnen
Heb ik al gezegd dat ik u graag zie? Je zou het bijna vergeten, maar ‘samenzijn’ is het doel van al die nieuwe regels. Wij hopen op een veilige en uitnodigende omgeving. Wij zijn elkaar gegeven.


Actueel

Corona-protocol Doopsgezinde Gemeente Texel
Corona-protocol op basis van protocol veilige samenkomsten in tijden van Covid-19 van de ADS
 • Houd zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand.
 •  
 • Vooraf: mensen met klachten (ook lichte), hoesten, neusverkoudheid vragen wij niet naar de kerk komen.

 • Binnenkomst:
  • Binnenkomst van de kerk via de hoofdingang in het Vermaningsglop
  • Jassen e.d. meenemen naar binnen en over de eigen stoel hangen
  • Gel en doekjes zijn aanwezig om te ontsmetten
  • Bij binnenkomst wordt gevraagd naar verkoudheidsklachten
  • Er wordt een lijst bijgehouden per dienst van alle bezoekers. Bij vaste bezoekers wordt er alleen de naam genoteerd, bij gasten ook adres en telefoonnummer. De lijsten worden minimaal 4 weken bewaard. 
  • Liedboeken en Bijbels liggen klaar op een tafel en mogen zelf gepakt worden. Er liggen vochtige doekjes om de boekjes te ontsmetten.
  • Een kerkenraadslid geeft aan waar gezeten mag worden. Leden van eenzelfde gezin mogen naast elkaar zitten.

 • Tijdens de dienst:
  • De voorzitter en de predikant geven elkaar geen hand bij aanvang van de dienst, maar een hoofdknikje
  • Microfoons en lessenaar worden gereinigd na gebruik
  • Zingen/ neuriën tijdens de dienst is NIET toegestaan. De organist zal één couplet van een lied spelen.
  • Extra collecte tijdens de dienst met de ‘lange stokken’ om de 1,5 meter in acht te nemen. Raak de collectezak niet aan bij het inzamelen der gaven
  • Collecte voor de eigen gemeente na afloop van de dienst kan door het doneren in de zakken die klaar staan bij de uitgang

 • Na afloop:
  • Verlaat de kerk via de uitgang bij de aula
  • Hier staan de zakken voor de collecte voor de eigen kerk. Raak de zak niet aan. 
  • Liedboeken en Bijbels op de daarvoor gereed staande plaats leggen.
  • De predikant schudt geen handen met de kerkgangers
  • Er staan tafeltjes in de kerk met kopjes en een thermoskan. Per tafeltje is er één persoon aangewezen om koffie in te schenken, melk, suiker en koek  te verstrekken. Pak zelf uw ingeschonken kopje met in acht neming van de 1,5 meter.

 • Toiletbezoek:
  • Het is  mogelijk het toilet te bezoeken. Bij de keuken zijn 2 toiletten, bij de aula 1. 
  • Na gebruik van het toilet zelf de deurknop, bril, lichtknopje, wc-rolhouder e.d. reinigen met de materialen die klaar staan.


kerkbloemen
Weet u iemand die de kerkbloemen zou kunnen krijgen, neem dan contact op met br. Jaap Zuidewind, tel. 312360.

 
 
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl