dg texel > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Texel is een open geloofsgemeenschap met een lange geschiedenis. We willen een plek zijn waar mensen in vrijheid elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof, vragen en twijfels kunnen delen.Wij denken en praten over zingevingsvragen vanuit een christelijk perspectief: tijdens kerkdiensten, maar ook op zovele andere momenten.

Volgende dienst(en)

23 januari 2022, 10:00 uur
Voorganger: ds Hans Marseille
Waar: in de Vermaning

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

18-01-2022, 14:00 uur Studio gaat niet door (in het zaaltje)
19-01-2022, 10:00 uur Bijbelleesuur GAAT NIET DOOR (in het zaaltje)
20-01-2022, 13:30 uur Rembrandtkring gaat niet door (in het zaaltje)
25-01-2022, 20:00 uur Dopers zaaigoed GAAT NIET DOOR (in het zaaltje)
26-01-2022, 10:00 uur Bijbelleesuur (in het zaaltje)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Gemeenteblad januari 2022
Lees meer >>

Actueel

liturgie voor 16 januari 2022
 • Welkom door voorzitter Jaap Zuidewind
  Lied 865 couplet 1 en 3 Komt nu met zang 
 •  
 • Bemoedigingswoorden
  Lied 836 couplet 1 en 2 O heer die onze vader zijt
 •  
 • Gebed
  Lied  858 Vernieuw in ons o God 

 • Bijbellezing 
  Lied 377 couplet 1 en 4 Zoals ik ben kom ik nabij
 •  
 • Bijbellezing 
  Lied 534 couplet 1 en 2 Hij die de blinden weer liet zien
 •  
 • Overdenking, Orgelspel
 •  
 • Voorbeden
  Slotlied 632 couplet 1 en 2 Dit is de dag 
 •  
 • Slotwoord door Jaap Zuidewind

Vooruitblik door Hans Marseille
Verheugt U, laat uw vriendelijkheid bekend worden aan alle mensen. De Eeuwige is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God en dank God in al uw gebeden.  Paulus in zijn brief aan de Filippenzen Denk vriendelijk in 2022
In de Vermaning van Giethoorn hangt een bordje deze twee woorden: ‘Denk Vriendelijk’. Ik stel me daarbij voor dat je gaat glimlachen terwijl je aan iets of iemand denkt. Voor mij had er ook mogen staan: “Denk met een glimlach aan een ander”.  De kerkgangers willen graag met milde en welwillende gedachten in de kerk zitten. Blijkbaar is het in Giethoorn niet vanzelfsprekend dat je zachtaardig, en lief denkt, anders hing dat bordje daar niet. Het tegenovergestelde van vriendelijk is boos. Zouden de Doopsgezinde Giethoornders van nature soms boze mensen zijn? Ik denk het niet.
De letters van het bord DENK VRIENDELIJK zijn één voor één geborduurd met honderden, duizenden steekjes. Borduren is een meditatieve bezigheid en ik ga ervan uit dat elke steek is geborduurd met een hartelijke en sympathieke gedachte.  Leer mij de zusterkring van Giethoorn kennen; je vindt haar terug in deze allerkortste samenvatting om je denken te laten leiden. 
Wanneer je Giethoorn bezoekt, wil je natuurlijk ook even in de Vermaning kijken.  Voor de toeristen hebben ze de tekst ook vertaald. Niet alleen in het Chinees en Arabisch maar ook in het Fries; ‘Tink Freonlik’. In het Duits; ‘Denkt Freundlich’. In het Engels:  ‘Think Kindly’.  In het Spaans; ‘Piense Amablemente’ en in het Frans; ‘Que vos penseés soient douces’  Wat betekent: ‘dat uw gedachten zacht zullen zijn’. Eerst vond ik het wel een beetje overdreven dat er ook een 
vertaling in het Fries bij stond. Immers alle Friezen kunnen ook Hollânsk. Maar ik begrijp dat de vertaling in je moedertaal ook een aanmoediging wil zijn om in eigen taal vriendelijk te gaan denken. Want ook Friezen kunnen kwaadaardig denken, wrokkig blijven of vervuld zijn van leedvermaak. Daarom: Neem je gedachten bij de hand en denk vriendelijk. Maar, zou ik eraan toe willen voegen, blijf eerlijk tegenover jezelf. Wees niet bang voor minder vriendelijke gevoelens van je zelf. Natuurlijk mag je teleurgesteld zijn, of je machteloos voelen en daarom boos zijn. Geef die ook een plaats, maar laat niet je hele leven daardoor ondersneeuwen. Denk ook eens met een glimlach aan jezelf. 
In het begin was de Corona voor veel mensen een reden om vriendelijk te gaan denken. Tegenover de angst bemoedigen mensen elkaar met zinnetjes als: “Hou vol en heb lief!”. Tegenover alle beperkingen riepen de mensen elkaar toe: “Houd goede moed en koop warme sokken”. Nu het langer duurt verandert Corona in een bron van onvriendelijke gedachten. Mensen voelen zich machteloos en maken elkaar verwijten over onverantwoord gedrag. Waarop anderen zichzelf moeten goedpraten. Twee gedachten zijn daarbij leidend: A) Ik overtreed toch geen regel ?  Doen ze dat wel dan zeggen ze:  B) Ja , maar wat anderen doen is nog veel erger! Voordat we het weten raken we verstrikt in een heel beperkt denkschema.
Zo had ik een bijna onmogelijk gesprek met iemand die vond dat het één groot complot was. Zij vertrouwde de overheid niet en ze vond dat ik de wetenschap verheerlijkte. Volgens haar stierven de mensen niet aan het covid-virus, maar aan de inenting. Volgens haar waren er in de VS veertigduizend mensen gestorven door de vaccinatie tegen corona. We begrepen elkaar totaal niet en kwamen geen stap dichter bij elkaar. We hadden geen één punt gemeenschappelijk totdat we voor het rode stoplicht stonden.  We wachtten beiden aan de stoep van het zebrapad. In die verkeerssituatie deelden wij hetzelfde verantwoordelijkheidsgevoel én heel belangrijk; we vertrouwden het verkeerslicht en wij gaven samen de anderen voorrang. 
Dat eenvoudige gebaar van ‘voorrang verlenen’ schept een nieuwe wereld. Een ander voorrang geven gaat het makkelijkst met een royaal gebaar of een vriendelijke gedachte. Je kunt het overal proberen: In de rij voor de kassa, bij de koffie in de kerk of op de boot. Als je het doet voel je je goed over jezelf.  ‘Voorrang verlenen’ ontlokt een wederzijdse glimlach, en opeens kun je weer vriendelijk denken. Je glimlacht om jezelf, de situatie en je eigen haast. 
 
 
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl