dg texel > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Texel is een open geloofsgemeenschap met een lange geschiedenis. We willen een plek zijn waar mensen in vrijheid elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof, vragen en twijfels kunnen delen.Wij denken en praten over zingevingsvragen vanuit een christelijk perspectief: tijdens kerkdiensten, maar ook op zovele andere momenten.

Volgende dienst(en)

25 oktober 2020, 10:00 uur
Voorganger: da Ciska Stark
Waar: in de Vermaning

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

28-10-2020, 10:00 uur Bijbelleesuur (in het zaaltje)
28-10-2020, 14:00 uur avondzusterkring (in de kerk)
29-10-2020, 20:00 uur kerkenraad
03-11-2020, 14:30 uur Oudere zusterkring (in het zaaltje)
05-11-2020, 20:00 uur Broederkring (in de kerk)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

Corona-protocol Doopsgezinde Gemeente Texel
Corona-protocol op basis van protocol veilige samenkomsten in tijden van Covid-19 van de ADS
 • Houd zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand.
 •  
 • Vooraf: mensen met klachten (ook lichte), hoesten, neusverkoudheid vragen wij niet naar de kerk komen.

 • Binnenkomst:
  • Binnenkomst van de kerk via de hoofdingang in het Vermaningsglop
  • Jassen e.d. meenemen naar binnen en over de eigen stoel hangen
  • Gel en doekjes zijn aanwezig om te ontsmetten
  • Bij binnenkomst wordt gevraagd naar verkoudheidsklachten
  • Er wordt een lijst bijgehouden per dienst van alle bezoekers. Bij vaste bezoekers wordt er alleen de naam genoteerd, bij gasten ook adres en telefoonnummer. De lijsten worden minimaal 4 weken bewaard. 
  • Liedboeken en Bijbels liggen klaar op een tafel en mogen zelf gepakt worden. Er liggen vochtige doekjes om de boekjes te ontsmetten.
  • Een kerkenraadslid geeft aan waar gezeten mag worden. Leden van eenzelfde gezin mogen naast elkaar zitten.

 • Tijdens de dienst:
  • De voorzitter en de predikant geven elkaar geen hand bij aanvang van de dienst, maar een hoofdknikje
  • Microfoons en lessenaar worden gereinigd na gebruik
  • Zingen/ neuriën tijdens de dienst is NIET toegestaan. De organist zal één couplet van een lied spelen.
  • Extra collecte tijdens de dienst met de ‘lange stokken’ om de 1,5 meter in acht te nemen. Raak de collectezak niet aan bij het inzamelen der gaven
  • Collecte voor de eigen gemeente na afloop van de dienst kan door het doneren in de zakken die klaar staan bij de uitgang

 • Na afloop:
  • Verlaat de kerk via de uitgang bij de aula
  • Hier staan de zakken voor de collecte voor de eigen kerk. Raak de zak niet aan. 
  • Liedboeken en Bijbels op de daarvoor gereed staande plaats leggen.
  • De predikant schudt geen handen met de kerkgangers
  • Er staan tafeltjes in de kerk met kopjes en een thermoskan. Per tafeltje is er één persoon aangewezen om koffie in te schenken, melk, suiker en koek  te verstrekken. Pak zelf uw ingeschonken kopje met in acht neming van de 1,5 meter.

 • Toiletbezoek:
  • Het is  mogelijk het toilet te bezoeken. Bij de keuken zijn 2 toiletten, bij de aula 1. 
  • Na gebruik van het toilet zelf de deurknop, bril, lichtknopje, wc-rolhouder e.d. reinigen met de materialen die klaar staan.


Actueel

Vredesweek 2020 in coronatijd
(ds. Hans Marseille)

Je vind maar weinig Nederlanders in de bijbel. De zondag vóór de vredesweek lazen we een gelijkenis waarin Jezus het koninkrijk van God vergelijkt met een feestelijk bruiloftsmaal. Helaas loopt het verhaal slecht af want één van de gasten wordt weggestuurd. Hij had namelijk geen feestkleren aan. Hoewel hij op het feest was, deed hij niet met het feest mee, en dus moest hij naar buiten. Opeens herkennen wij deze man als een Noord-Hollander; eerlijk, oprecht en recht uit maar tegelijkertijd voor zichzelf op alle regels een uitzondering maken. Wij staan aan zijn kant, hebben het met hem te doen en denken: “Moet toch kunnen? Wat maakt het uit?” 
Het verhaal dat Jezus vertelt doet ons pijn. Wij kunnen niet begrijpen dat het hier eindigt. Want wij hebben toch geleerd dat het niet om de buitenkant maar om de binnenkant gaat! 
Wat de boodschap van dit verhaal wel is, bereikt ons niet meer. Dat het niet om ons gaat, maar om de koning, die een feest voor zijn zoon geeft, komt niet meer bij ons binnen. Ons denken raakt geblokkeerd en wij willen nog maar één ding: Dat die man terug mag naar het feest (en wij in onze kleren ook)
In deze tijd worden we gered door de mensen met de vitale beroepen die ons door de Corona tijd helpen. Als waardering voor deze mensen heb ik daarom een vervolg op de gelijkenis geschreven:
 
Matheus 22:14a De koning zag dat de mensen met de vitale beroepen niet waren gearriveerd. 14bHet feest kon nog niet beginnen omdat ze zich eerst moesten omkleden. 14cHet waren zeven vrienden. 14dZe waren onmisbaar wanneer het land in nood verkeerde 14e en juist deze dagen waren er veel gewonde en bijna dode mensen binnen gekomen die niet op hulp konden wachten.
14f Nu ze het land door de crisis hadden heen geholpen, maakten ze zich op voor het bruiloftsfeest. 14gDe ic-verpleegkundige verwisselde haar operatiekamer kleding, de adjudant trok zijn camouflage-uniform uit,
de vuilnisman liet zijn zware reflecterende jas van zijn schouders glijden, de bejaardenhulp had vrij gekregen voor de bruiloft en ontdeed zich van de wijde witte jas en broek, de politieagent legde zijn dienstpistool af, evenals zijn mobiele telefoon, wapenstok en handboeien. Zijn hoge schoenen wisselde hij voor Birkenstock-sandalen. De onderwijzeres bracht haar zware schooltas naar huis en stak haar haar op. De caissière van de voedselbank wilde niet in een spijkerbroek verschijnen en trok daarom een tijgerjurk aan. 14hDe zeven vrienden wachten op elkaar voordat ze gezamenlijk naar  het bruiloftsfeest zouden gaan. 14iZe waren uitgelaten en in feeststemming, 
14jOndertussen het was al heel donker, maar weldra zagen ze in de verte de lichtjes van het feest. 14kToen hoorden ze in de diepe duisternis het gejammmer van een man. 14lEen mens in het donker achtergelaten, in z’n eentje en zonder feestkleren. 14mDe zeven vrienden wilden niet terug, maar ze wilden hem ook niet achterlaten. Dus besloten ze hem mee te nemen (14n) en gaven ze hem van hun eigen feestkleren. Ieder gaf wat ie missen kon. 14o Zodoende  kon de ongeklede man kiezen uit twee paar schoenen, vrolijk gekleurde sokken, twee broeken; hemels blauw of appel groen. twee fris gewassen overhemden, twee licht gebreide truien als het vanavond laat zou worden, verschillende feesthoeden, een vrolijke bloem of parasol voor in de hand en een mondkapje voor de volgende uitbraak, want je weet maar nooit.14pDe man kon kiezen uit alle kleuren van de regenboog: Rood oranje geel en groen, blauw indigo violet.
14qToen ze bij de bruiloft aankwamen stond de vader van de bruidegom hen al op te wachten en zei: “Welkom”. Hij keek wel verbaasd toen hij de aangeklede man zag. 14r “Ja, zeiden de zeven vrienden: “We hebben er onderweg nog een vriend bij gekregen.”


kerkbloemen
Weet u iemand die de kerkbloemen zou kunnen krijgen, neem dan contact op met br. Jaap Zuidewind, tel. 312360.

 
 
     
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2020 Doopsgezind.nl