dg texel > tessels kerkblad

Tessels kerkblad

 
 

Verkiezing leden van de kerkenraad
Op zondag 3 december zijn na de dienst de verkiezingen gehouden van nieuwe leden van de kerkenraad. Er werden 43 stembriefjes van leden en gemachtigden ingeleverd. Met zeer ruime meerderheid zijn verkozen Hanneke Bakker, George Jimmink en Dirk Kievit. In de dienst van 7 januari 2018 worden de nieuwe leden welkom geheten.

 

Breigroep

Ook dit jaar mochten we €300 ontvangen van de breigroep voor het restauratiefonds van ons orgel. Daar zijn heel veel sokken voor gebreid. Alle breisters: hartelijk dank

  

Adventviering door Tilly Dekker   

Met 41 zuster en broeders, waarvan 5 uit Den Helder,  hebben wij een sfeervolle adventsmiddag gevierd.  Deze keer met een verfrissende liturgie van Da.  Jolan Banai-Gaaikema.  Zij heeft deze speciaal geschreven voor de digitale landelijke zusterkringen,   “Jobeel”. Over vrede, en liefde voor elkaar , waar ook maar op de wereld. Natuurlijk ontbrak ook het al oude Kerstverhaal niet, met daarna nog een Engelen dialoog.  Geloof je in engelen ? De liederen die wij zongen waren op bekende melodieën, maar met vernieuwde tekst, verder zongen wij diverse liederen uit  “Kinderen van een Vader”. Na de pauze, met koffie/thee een echte kerstkrans , vervolgden wij het programma.  

Het kerstverhaal , dat Mies vertelde,  kwam uit een boek van Gré Dros dat zij had gekregen in 1943, maar het paste nog heel goed in deze tijd. Na het verhaal werden er nog enkele liederen gezongen en zoals het met tradities gaat, besloten wij staande met  “Ere zij God” . De collecte van deze middag werd gehouden voor het Hospice op Texel. Foto’s op de website.

  

Kerstboom

 Op zaterdag  16 december hebben een aantal broeders van de broederkring samen de kerstboom opgezet in onze kerk. Eerst moesten de podiumdelen  bestemd voor het kinderkerstfeest van de kraak naar beneden. Wanneer de boom eenmaal staat, dan kan dat niet meer. Daarna werd de boom binnengebracht. Boven werd een dwarsstang gemonteerd aan de balk waar de boom later aan werd vastgemaakt. Om het bovenstuk van de boom kwam een lang touw. Dat touw werd om de balk boven de kraak gegooid. Nu kon het hijsen beginnen. Samen kregen de broeders de boom keurig rechtop en op de goede plaats. Jaap bond de boom bovenin stevig vast aan de dwarsbalk. Het versieren kon beginnen. Van de twee snoeren lampjes, bleek er eentje het niet te doen. De reservelampjes waren op, nieuwe lampjes zijn niet meer leverbaar. Kosteres Martine haalde vlug een nieuw snoer en dat probleem was opgelost. Met assistentie van Wikke en Hester Marseille hebben de broeders de boom prachtig versierd. (Foto’s op de website)

 

Kerstdienst m.m.v. ‘het koortje van Gerrit’

 Meer dan 100 aanwezigen in de kerstdienst. We zaten gezellig om tafeltjes.  ‘Het koortje van Gerrit’ werkte er in grote bezetting aan mee. Ze pasten niet allemaal op het podium. Hester Marseille las het kerstevangelie naar Lucas in gedeelten voor. We zongen zelf ook veel bekende en soms iets minder bekende liederen. Heel sfeervol. Na afloop dronken we koffie / thee aan de tafeltjes. (Foto’s op de website)

 

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl