dg texel > tessels kerkblad

Tessels kerkblad

 
 

Met de bus op reis 19 augustus

Bezoek aan Nieuwe Niedorp en Twisk.
Dit jaar gaat Bart Santema met emeritaat. Na zijn studie in Brussel en Amsterdam stond hij in Landsmeer en was hij jeugdwerker in de ‘Singelkelder’ van de gemeente Amsterdam. Van daaruit organiseerde hij ludieke jeugddiensten. Met Bart wist je nooit zeker wat je zou beleven. Ooit maakte ik zo’n dienst mee. Wat ik me daarvan herinner, is dat het allemaal een beetje spannend was. De gemeente die gewend was aan een vaste orde van dienst voelde zich overgeleverd aan de grillen van de Jeugdcommissie. 
Midden in de dienst zaten we te wachten op het volgende programma onderdeel. Het duurde en duurde maar er gebeurde niks. Blijkbaar was er iets mis met de jongeren die naar boven moesten komen. Wel zagen we Bart rondlopen. Deze empathische jongen had onze sympathie. Het gekke was dat daardoor de sfeer goed bleef, we hadden allemaal het gevoel dat wij bij Bart hoorden. Uiteindelijk kwam hij tevoorschijn met een dienblad krentenbollen. Dat brak het laatste ijs en het Amsterdamse commentaar was niet van de lucht. Met zijn ondeugende blijmoedigheid legde Bart uit dat het nog wel even zou duren voordat de dienst verder ging en stelde voor om alvast met een krentenbol te beginnen. De mensen raakten hun vaste gevoel voor hoe het hoort kwijt, en reageerden aangestoken begeesterd. Alsof ons een gemeente-ervaring geopenbaard werd die we heel lang geleden waren kwijt geraakt.
Bart Santema heeft altijd oog gehad voor het kleine en onaanzienlijke, wat andere mensen weleens over het hoofd zien. Staande bij een nieuw gegraven graf vroeg hij eens aan de begrafenisondernemer of hij de kist dit keer niet helemaal wilde laten zakken. Toen de doodgraver hem vragend aankeek, fluisterde Bart hem toe: ”Ik zag er net een kikker, die er niet uit kon komen.”
Zo kon hij als leraar van de gemeente mensen op het goede spoor zetten. Aan het einde van een grote Doopsgezinde Gemeentedag in Almere, zou Bart Santema het slotwoord spreken. Of het de bedoeling was dat er conclusies werden getrokken weet ik niet, maar volgens mij stond in het programma: “Slotwoord; Hoe nu verder”. We hadden al heel veel gehoord en ik kon me niet voorstellen wat Bart daar nog aan toe te voegen zou hebben. Bart pakte het anders aan, en de mensen lieten zich verrassen. Hij vroeg om stilte om te bedenken wat je had gebracht en wat je zou meenemen. Toen werd het stil, bezonken en aandachtig. Toen de stilte voorbij was, was iedereen opgetogen.

Op zondag 19 augustus half negen vertrekken we vanaf het parkeerterrein bij Garage Grisnigt met een ruime bus naar Nieuwe Niedorp.

Tentoonstelling in Twisk
na de dienst in Nieuwe Niedorp drinken we uitgebreid koffie en zetten we koers naar Twisk. De vermaning aldaar bestaat 150 jaar. De historische vereniging Twisca wil één en ander laten zien van het leven in 1868. Er is daarvoor een tentoonstelling ingericht waarover de Twiskers kunnen vertellen.
Na deze ontmoeting keren we huiswaarts.

 

 8.30 uur  vertrek vanaf parkeerterrein Bernhardlaan

11.00 uur dienst in Nieuwe Niedorp en bezoek aan Twisk

15.30 uur boot terug naar Texel

Zelf lunchpakketje meenemen

 

Privacy

Over de nieuw wet privacygegevens wordt veel gesproken en geschreven.

Ook onze Doopsgezinde Gemeente heeft hier mee te maken. Met ondersteuning door de ADS (Algemene Doopsgezinde Sociëteit) die zorgde voor toelichtingen, model-reglement ed is de kerkenraad er mee bezig. Wanneer het privacy-protocol door de kerkenraad is vastgesteld, zal er een verkorte versie op de website worden geplaatst. Het volledige protocol is altijd op verzoek in te zien bij de secretaris van de kerkenraad.

Belangrijk onderdeel is voor u dat zusters en broeders alleen met hun schriftelijke toestemming genoemd mogen worden in het kerkblad, op de website, in de dienst als die wordt uitgezonden door ‘Kerkdienst gemist’ (bv. De bloemen zijn vandaag voor ….), en in andere stukjes die voor iedereen te lezen zijn. Ook wanneer iemand op een foto staat die bij één van onze activiteiten wordt genomen, moet die persoon schriftelijk toestemming geven om de foto in het kerkblad op te nemen of op de site te plaatsen.

De kerkenraad heeft een formulier gemaakt, waarop u uw naam en handtekening kunt zetten, waarbij u toestemming geeft voor het noemen of vermelden van uw naam, voor het plaatsen van een foto waar u op staat, etc.  Bij het insturen van deze kopij hadden al ruim 50 zusters en broeders een formuliertje ingevuld. De formulieren zijn in de kerk voor en na de dienst in te vullen. Ook bij activiteiten als zuster- of broederkring kunnen de formulieren worden ingevuld. De oudere zusterkring heeft het voorbeeld gegeven, vandaar dat de foto’s van de theemiddag op onze site geplaatst konden worden.

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl