dg texel > tessels kerkblad

Tessels kerkblad

 
 

Verkiezing leden kerkenraad

Op 2 december werd, na afloop van de dienst, de verkiezing gehouden voor nieuwe leden van de kerkenraad. Jaap Zuidewind was niet herkiesbaar volgens het reglement. Voor hem in de plaats is gekozen br. Herman Boekel, zr. Geke Moojen en zr. Marianne Bonne zijn herkozen. In de plaats van zr. Hanneke Bakker, die tussentijds aftrad, is gekozen Margriet Tromp. De nieuwe leden zijn welkom geheten in de dienst van 6 januari 2019.


Adventmiddag

 

Op donderdag 20 december is de adventmiddag gehouden waarbij 45 broeders en zusters aanwezig waren, waarvan  vier uit Den Helder. De liturgie stond in het teken van de drie wijzen uit het oosten. We zongen veel bekende liederen. Mies las een modern kerstverhaal voor. Het was een sfeervolle en gezellige middag. De collecte bij de uitgang was bestemd voor Kerken en Minima Texel. (foto’s op de website)

 

Kerkklokken in onze Vermaningen  door Maarten 't Hart  

Arie Abbenes is bezig met onderzoek naar de historie van kerkklokken op Texel. Er bestaat een inventarisatie van klokken van 1942. Naast onze Vermaning hebben de Vermaningen van De Waal en Oosterend óók luidklokken! Wie weet daar iets van? Wanneer geplaatst en waar? Teruggekomen na de oorlog? De klok van onze Vermaning is in augustus 1945 in een magazijn in Groningen opgeslagen. Is deze weer teruggekeerd of hebben wij nu de klok van de Hervormde kerk van De Waal (zoals Dirk Kievit beweert)? Wie heeft onze huidige klok al eens opgemeten, zodat we zekerheid hebben? Kortom, zou u alles wat u weet van Doopsgezinde klokken van Texel aan mij willen melden. Bij voorbaat mijn dank, mede namens Arie Abbenes

 

Menno Simons Groen

In het kader van Culturele hoofdstad Leeuwarden is er op initiatief van Witmarsum 2018 afgelopen zomer een tentoonstelling geweest  in het groencentrum van Witmarsum.

Mennonieten die moesten vluchten van Friesland, naar Polen, naar de Oekraïne en later naar Canada en de Verenigde Staten, namen steeds tussen hun spulletjes, in lappenpoppen, in zomen van jurken e.d. graan mee om te kunnen zaaien in hun nieuwe woonplaatsen. Zo bleef het graan uit Friesland voortbestaan, steeds weer verder meegenomen. In Ohio wordt dit ‘oergraan’ verkocht. Nu is het gezaaid in de geboortegrond van Menno Simons bij Witmarsum.

Tijdens de tentoonstelling over de Mennonieten werden proeverijen gehouden van producten die van dit graan gemaakt kunnen worden, Mennonite cooking, genaamd. Op de website ‘Menno Simons groen’ is hier van alles over te lezen.( Met dank aan Marga Keijser die er ons op attent maakte).

 

 

 

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl