dg texel > activiteiten > bijbelleesuur

Bijbelleesuur door Hans Marseille

 
 

                                                         liturgisch bloemschikken

 

Hardop de bijbel lezen.door Hans Marseille
Deze zomer zoeken we elkaar elke woensdagochtend op om in de koffiezaal de bijbel te lezen.
We hebben een paar jaar geleden gekozen voor de Naardense vertaling die geschreven is om hardop voor te lezen. Aan de wieg van deze vertaling staat een beroemde vertaling van Martin Buber en Franz Rosenzweig. Deze twee joodse geleerden hebben de bijbel uit het Hebreeuws naar het Duits vertaald met het idee dat de bijbel allereerst werd gehóórd in plaats van gelezen. Klaas Smelik vertelt daarover dat teksten in de Oudheid altijd hardop werden gelezen in tegenstelling tot deze tijd waarin bijna altijd stil gelezen wordt.
Een mooi voorbeeld daarvan vind je in het verhaal van de Moorse kamerling in het achtste hoofdstuk van het boek Handelingen. Hierin wordt verteld dat hij onderweg van Jeruzalem een boekrol van de profeet Jesaja zat te lezen. Filippus, die aan de kant van de weg staat, ziet de wagen met de kamerling en hóórt hem lezen. Dan vraagt Filippus aan de kamerling of hij begrijpt wat hij leest.
Ook op zondagochtend wordt de bijbel hardop voorgelezen. ‘Geloven is uit het horen’, zeggen we dan. Op woensdagochtend is er nog een andere reden waarom we hardop lezen. Op die manier weet je hoever we zijn in de tekst en kun je de tekst doorgeven als estafettestokje. Het gaat er dus niet om of je mooi kunt lezen, maar dat je vertelt wat je leest. We verbeteren elkaar ook niet, want de fout kan net zo goed fantasie als inspiratie zijn, bovendien blijft de tekst die jij meeleest onveranderd.

 

 


  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl