dg texel > activiteiten > dopers zaaigoed

Dopers zaaigoed door Hans Marseille

 
 

                                                         Onze boet in de Hemmer

 

In de vorig eeuw was kerkelijk geloven een vraag, met het antwoord in multiple choice.
De vraag luidde: “Hoe krijgt ik toegang tot Gods heil?” In de kerken kon je daar vier verschillende antwoorden op krijgen.
a) De genade ontvang je via een individuele, persoonlijke relatie met God
b) De genade ontvang je via de relatie met de medemens
c) De genade ontvang je in de liturgie, via de sacramenten door de ambten.
d) De genade ontvang je met de bijbel 
en de prediking of catechese
Nu kan het zijn dat het voor u een uitgemaakte zaak is, en dat u uw keus heeft gemaakt.
Het kan ook zijn dat u twijfelt welke u zult kiezen, of dat er voor u in de vraag én de antwoorden nog iets ontbreekt. Voor iedereen die kiest nog wat meer informatie:

bij antwoord a) Persoonlijk gebed en persoonlijke bekering zijn de kernpunten van de relatie met God. Het dagelijks geloof heeft een getuigend karakter.

Bij antwoord b) God is aanwezig in de relatie met de medemens. De wereld is dé plaats om te geloven. In het in-de-wereld-bezig-zijn kan God gestalte krijgen.

Bij  antwoord c) Het sacrament staat centraal. Sacramenten zijn gebeurtenissen of voorwerpen die ons zomaar God laten zien en ervaren. En tegelijk bewaren sacramenten het mysterie. Eigenlijk kunnen alle aardse dingen sacrament worden door Christus, in Hem is God immers openbaar geworden.

Bij antwoord d) De bijbel wordt als Gods woord gezien en de belijdenis is de daaruit gevormde leer. Maar pas op de Bijbeltekst mag niet onder de leerstellingen verloren gaan. Geloven doe je uit het horen naar de Bijbeltekst. Heeft u nog steeds het gevoel dat er iets mis is? Dan kan ik u geruststellen, misschien bent u wel doopsgezind. Welkom.

 

  


 


 


 

 

 

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl