dg texel > activiteiten > broederkring

Broederkring

 
 

Broederkringbijeenkomst 6 september 2018. Door Dirk Kievit

Welkom allemaal,  alweer de eerste bijeenkomst dit winterseizoen, in het bijzonder de avondverzorger Ewout Adriaans sprak br. Maarten ’t Hart om precies 20.00 uur. Waarna br. Jaap Zuidewind een gedicht voordroeg van Klaas Bonne met als titel “ te laat”. De notulen van april en mei voorgelezen, geen op of aanmerkingen. Daarna hebben nog enkele broeders de privacy verklaringen ondertekend evenals de avondverzorger. Mededelingen: uitnodiging uit Leeuwarden ontvangen die dit jaar de landelijke broederkringen dag gaan organiseren op 27 oktober. Hier komen we op terug begin oktober. Voorstel van br. ds. Hans Marseille om voor geïnteresseerde de Noord-Zuidlijn in Amsterdam te bezoeken op 6 november a.s. Komen ook hierop nog terug. Oprichting Broederkring Doopsgezinde Gemeente Texel 21 september 1998 op initiatief van br. Frans Visman, dus bestaan we 20 jaar. Dat moet nog gevierd worden. Na deze mededelingen vervolgde Ewout Adriaans schipper bij het NIOZ,  maar met als grote hobby muziek maken, gespeeld in diverse bands o.a. Jug-Bros en sinds kort solo met liedjes waarin hij met zijn rauwe blues stem persoonlijke gevoelens en emoties weergeeft. Kortom een vakman op zijn muziek gebied. Geïnteresseerd hebben we zitten luisteren naar zijn uitleg en optreden .Hij besloot dan ook met de uitspaak ”jullie waren een geweldig rustig publiek” Bij zijn optredens is er beslist meer lawaai in de zalen .Na het dankwoord door de voorzitter hebben we nog lied 221 gezongen als afsluiting van de avond.

 

Broederkringendag 27 oktober 2018

De landelijke broederkringendag wordt dit jaar gehouden in Leeuwarden, in de Vermaning aan de Wirdumerdijk 18. Aanvang 10.45 uur. Oeds Westerhof van ‘Erfskip en Mienskip’ houdt vanaf 11 uur een lezing. Na de warme lunch en een muzikaal intermezzo vertelt Onijdes Sijtsma in de middag over de martelaarsspiegel. De afsluitende vesper door Harmen Ament begint om 15.30 uur. Om 16.00 uur is het programma afgelopen. Geen betaling bij binnenkomst, maar na afloop een schaal waarin je vrijwillige bijdrage kan worden gedeponeerd. Opgeven bij het bestuur van de Texelse broederkring.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl