dg texel > activiteiten > zusterkringen

Zusterkringen

 
 

 

Federatienieuws

Het bestuur van de federatie heeft de adventviering vastgesteld op woensdagmiddag 20 december, aanvang 14.30 uur. De paasmaaltijd wordt gehouden op dinsdag 27 maart 2018 aanvang 18.15 uur.

 

Voorheen waren we als zusterkringen lid van de Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen (LFDZ). Zoals u weet is de LFDZ opgeheven dit jaar.

Wij hebben ons nu aangesloten bij Jobeel, de digitale zusterkring van de Doopsgezinden. Website: www.jobeel.doopsgezind.nl

 

 Middagzusterkring op 5 september 2017.

 Onze voorzitster, Tine Vlas,  begroet ons hartelijk na een mooie zomer en wij starten  vandaag ons winterseizoen. Aanwezig: 14 zusters. Helaas is Jeanne Keijser, die al enkele jaren in de Gollard woonde, op 23 augustus op 92-jarige leeftijd overleden. Zij was een trouw lid en woonde voorheen in het Huis, “Zon en Wind “ aan de Waalderstraat. Staande hebben wij haar herdacht. Daarna zongen wij het lied 280, de verzen 1, 2 en 3 “Dank U voor deze nieuwe morgen enz.”.   Tine las uit Matthéüs 6, de verzen 1 -5. Als gij aalmoezen geeft laat het dan niet voor U uitbazuinen of anders gezegd: laat Uw linkerhand niet weten wat Uw rechterhand doet. Riny leest de notulen voor van onze theemiddag, die wij gezellig in de Gollard hebben doorgebracht. De ledenlijst wordt doorgenomen en wij constateren, dat ca. 7 zusters wel lid blijven, maar vanwege ouderdom helaas niet meer op onze middagen kunnen komen. Tilly vertelt nog iets over ons adoptiekindje. In de pauze is de traktatie van Tilly, die jarig is geweest. Gré heeft deze keer geen gedicht, maar een leuk verhaaltje. Over iets geven, maar ook kunnen ontvangen. Zelf plezier hebben om te zien, dat een ander er zo van kan genieten. Esther Gerritsen had het geschreven. Het bestuur had een leuke film voor ons in petto over de jaren 60  bij het begin van onze televisie. Het was heel geestig en voor ons ouderen een feest van herkenning. Er zijn nog een paar delen, maar die zullen we later nog zien. We zongen lied 418, vers 1 en 3: “ God schenkt ons de kracht enz.”. Het was weer fijn om bij elkaar te zijn. Riny Wielinga.

 


 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2017 Doopsgezind.nl