dg texel > nieuws

Nieuws

Verkiezing leden kerkenraad
Op de eerste zondag in december, aansluitend aan de dienst worden de verkiezingen voor leden van de kerkenraad gehouden (art. 13.2). Dat is dit jaar op 2 december. Aftredend en niet herkiesbaar volgens het reglement (art.15.3) is br. Jaap Zuidewind. Aftredend en herkiesbaar zijn zr. Marianne Bonne en zr. Geke Moojen. Tussentijds zal aftreden zr. Hanneke Bakker (art.16). De kerkenraad stelt voor als kandidaten voor de kerkenraad zr. Marianne Bonne, zr. Geke Moojen en br. Herman Boekel. Als plaatsopvolgster voor zr. Bakker wordt voorgesteld zr. Margriet Tromp. Ook kunnen er leden als kandidaat worden voorgedragen via een aanbevelingslijst, die moet zijn voorzien van tenminste 10 handtekeningen. Deze lijst moet voor 15 november worden ingeleverd bij de secretaris van de kerkenraad (art. 13.3)
kerkbloemen
Weet u iemand die de kerkbloemen zou kunnen krijgen, neem dan contact op met br. George Jimmink, tel. 310566.
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2018 Doopsgezind.nl