dg texel > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Texel is een open geloofsgemeenschap met een lange geschiedenis. We willen een plek zijn waar mensen in vrijheid elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof, vragen en twijfels kunnen delen.Wij denken en praten over zingevingsvragen vanuit een christelijk perspectief: tijdens kerkdiensten, maar ook op zovele andere momenten.
 
 
Volgende dienst(en)
17 december 2017, 10:00 uur
Voorganger: ds Hans Marseille
Waar: in onze Vermaning
Bijzonderheden:
3e advent

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

20-12-2017, 10:00 uur Bijbelleesuur
20-12-2017, 10:00 uur Bijeenkomst in de Gollards (in de Gollards)
20-12-2017, 14:30 uur Adventmiddag (in onze kerk)
25-12-2017, 16:00 uur Kinderkerstfeest (in onze kerk)
27-12-2017, 10:00 uur Bijbelleesuur

Naar alle activiteiten>> 
 

 
 

Uitgelicht

vooruitblik in 255 woorden door Hans Marseille
Ik mag hier aan uw kribbe staan “ is één van de mooiste kerstliederen van Paul Gerhardt (Lied 475). Vroeger zongen we niet de vertaling van Jan Wit maar de bewerking. Hij had de eerste regel veranderd in: “Ik kniel aan uwe kribbe neer”. Zo hebben we het vaak gezongen.
Volgens dit lied is betekenis van het kerstfeest dat “…door de zon, die door het donker breekt, het ware licht in mij ontsteekt , ..” De vraag is: Zou het deze maand kunnen gebeuren, dat we geraakt worden? We doen er van alles aan. In de Adventsperiode zingen we van onze verwachting, tuigen we de kerstboom op en steken 4 kaarsen aan. En dan vieren we de geboorte van het kerstkind, eerst met de federatie, dan met de bewoners van de Texelhoeve en dan op kerstochtend en kerstmiddag met de zondagsschool. We lezen het kerstevangelie, drinken chocomel en eten een oliebol. Zullen wij ons laten raken door het geboorteverhaal? Zal Gods licht dan in ons geboren worden? De lyrische melodie van Bach en de woorden willen ons gevoelig maken voor het wonder. Al zingend veranderen we van ingetogen naar opgetogen.
Maar waarom had Jan Wit oorspronkelijk de eerste regel veranderd? Ik denk dat in het knielen voor het kleine, Gods licht door ons (heen) gaat schijnen. Dus niet in het knielen voor de macht, maar in de eerbied voor het weerloze. Het gebeurt juist terwijl je er zelf geen erg in hebt en dacht dat je alleen maar  ‘praktisch’ bezig was. 

   
 
 
 

Actueel

Verkiezing leden van de kerkenraad
Op zondag 3 december zijn na de dienst de verkiezingen gehouden van nieuwe leden van de kerkenraad. Er werden 43 stembriefjes van leden en gemachtigden ingeleverd. Met zeer ruime meerderheid zijn verkozen Hanneke Bakker, George Jimmink en Dirk Kievit. In de dienst van 7 januari 2018 worden de nieuwe leden welkom geheten.


Adventmiddag
De adventmiddag op woensdag 20 december is bestemd voor alle leden en belangstellenden. Organisatie: federatie van Doopsgezinde zusterkringen en de broederkring op Texel


Kinderkerstfeest
Het kinderkerstfeest op 1e kerstdag, 25 december, om 16.00 uur is bestemd voor alle kinderen, kleinkinderen op Texel en wordt georganiseerd door de Doopsgezinde zondagsschool. Ook ouders en grootouders, leden en belangstellenden zijn welkom.


Kerkbloemen
Weet u iemand die de kerkbloemen zou kunnen krijgen, dan kunt u contact opnemen met  zr. Tilly Dekker, tel. 312613.  

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2017 Doopsgezind.nl