dg texel > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Texel is een open geloofsgemeenschap met een lange geschiedenis. We willen een plek zijn waar mensen in vrijheid elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof, vragen en twijfels kunnen delen.Wij denken en praten over zingevingsvragen vanuit een christelijk perspectief: tijdens kerkdiensten, maar ook op zovele andere momenten.
 
 
Volgende dienst(en)
23 september 2018, 10:00 uur
Voorganger: ds Hans Marseille
Waar: in onze Vermaning
Bijzonderheden:
extra collecte Doopsgezind Wereldwerk

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

25-09-2018, 20:00 uur Dopers zaaigoed (in het zaaltje)
26-09-2018, 10:00 uur Bijbelleesuur
26-09-2018, 14:00 uur avondzusterkring (in het zaaltje)
27-09-2018, 13:30 uur Rembrandtkring (in het zaaltje )
27-09-2018, 20:00 uur Kerkenraad (in de kerkenraadkamer)

Regionaal en Landelijk
29-09-2018 13:00 uur Regioweekend: Start van het nieuwe seizoen! (Dopersduin, Schoorl)

Naar alle activiteiten>> 
 

 
 

Uitgelicht

vooruitblik in 100 woorden door Hans Marseille september 2018
Zondag 18 augustus bezochten we de laatste reguliere dienst van Bart Santema in de gemeente Nieuwe Niedorp.  In zijn preek keek hij vooruit naar een nieuw seizoen in zijn leven. Hij vertelde over zijn voornemen om ook als emeritus, de gemeente te blijven opzoeken omdat het volgens hem de plek is waar je mens wordt. Hij vertelde dat hij in de gemeente, zomaar vriendelijkheid ontmoette, terwijl hij op alle andere plaatsen zich eerst moet bewijzen. In één zinnetje stelde hij, dat genade van God het verschil maakt. Ook sprak hij voor zichzelf de wens uit dat hij geen oude opa zou worden die op alle vragen het antwoord weet. Want juist dat weten werpt een drempel op voor het ervaren van genade. 
Met kerkblad van september kijk ik uit op het nieuwe seizoen van 2018/2019. Omdat Ik heel erg van mijn vakantie heb genoten, vind ik het lastig, afscheid te nemen van de zomer en opnieuw te beginnen. Zo zat ik te luisteren in de Vermaning van Nieuwe Niedorp en hoorde ik een heel leuk zinnetje in het rommelige begin van zijn preek. Het leek net alsof Bart nog op gang moest komen en misschien zei hij het ook wel onbewust. Hij zei, “…dat, als we nog tijd van leven hebben…”. In die kleine zin klonk een voorbehoud voor alles wat hij beweren zou. Op de manier van: “Als ons de tijd gegeven wordt…” Daarmee sprak Bart het besef uit, dat de tijd iets is wat ons gegund wordt. Voor mij omvatte dit zinnetje zijn hele preek. Met dit zinnetje wil ik naar het komende seizoen kijken: “Dat we nog tijd van leven hebben”. Laat dat ons grootste geschenk zijn.

Actueel

kerkbloemen
Weet u iemand die de kerkbloemen zou kunnen krijgen, neem dan contact op met br. George Jimmink, tel. 310566.

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl