De Doopsgezinde Gemeente Texel is een levendige gemeente waar veel activiteiten worden ontplooid.

Er zijn

Ø     Ongeveer 140 leden en  veel belangstellenden

Ø     2 actieve zusterkringen met samen ongeveer 50 leden

Ø     een broederkring met 25 leden

Ø     een jeugdclub , ongeveer 8 leden Ø     een zondagsschool die wordt bezocht door ongeveer 10 kinderen

Ø     een bezoekgroep, waarvan de leden regelmatig oudere of zieke gemeenteleden bezoeken

Ø     jaarlijks bijbelcursussen.

 

Ook oecumenisch zijn de Doopsgezinden actief op Texel:

Ø     in de Texelse Raad van Kerken

Ø     in Raad voor het zomerwerk van de Texelse kerken

Ø     in de interkerkelijke vrouwencontactgroep Texel die ’s zomers tijdens de folklorewoensdagen thee en koffie schenkt in de PKN-kerk in Den Burg voor een waterproject van de ‘Wilde Ganzen’.  Deze groep is al ruim 40 zomers actief.

Ø     In de Stichting Kerken en Minima Texel 

Het  kerkblad van de Doopsgezinden en PKN-gemeenten op Texel heet   ‘Tessels Kerkblad’. 

Uit het reglement van de Doopsgezinde Gemeente Texel:

Art.2: De gemeente wil, krachtens haar roeping door God, een gemeenschap van mensen zijn die, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus, God wil dienen.  Zij erkent de bijbel als fundament voor het leven, zoals ook Menno Simonsz. het woord van God als fundament gezien heeft. Zij hecht grote waarde aan de doperse kenmerken van geloofsvrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder van haar leden. 

Art. 3a: het lidmaatschap van de gemeente kan worden verkregen door

-        de doop na het afleggen van een geloofsbelijdenis, of

-        het afleggen van een geloofsbelijdenis, of

-        de doop, of

-        een gemotiveerd verzoek tot toetreding                                                                                                                     

                                                                                                

 

 
 
 
   
     
   
     
     
     
     
     
     
naar boven
Kogerstraat 18 | 1791 ES Den Burg Tel: 0222-320727 | info@dgtexel.doopsgezind.nl
  disclaimer| FAQ | colofon |