Agenda

10 april 2018, 10:30 uur

Zusterkringendag in Dopersduin

in Dopers Duin

Aan alle doopsgezinde zusters en belangstellende vrouwen in Noord Holland,

Einde en/of Nieuw Begin

Op  1 juli 2017 viel na 65 jaar het doek voor de Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen. De kringen werden kleiner, werden opgeheven, de zusters ouder en het invullen van besturen steeds moeilijker. Met het wegvallen van de LFDZ verdween ook de inspiratie en de steun van het bestuur (Werkcomité) en terugkoppeling van de kringen naar het Werkcomité. Tevens stopte de uitgave van De Brief na 289 edities.

Houdt nu alles op? Zijn er binnenkort ook geen zusterkringen meer?

Enkele zusters uit Noord Holland hebben het plan opgevat een ontmoetingsdag te organiseren en wel op  10 april 2018 op Dopersduin in Schoorl. Deze dag is bedoeld voor alle zusters (dus niet alleen voor leden van zusterkringen) en vrouwen die zich thuis voelen bij ons. Wat zou het fijn zijn heel veel vrouwen te ontmoeten op deze dag.

 

Het thema van deze dag is: “Een ander verhaal? Vrouwen lezen de bijbel.”

De inleiding over het thema wordt gehouden door ds. Hanneke v.d. Sluis- v.d. Korst en zij begeleidt  ook de nabespreking.

Een korte toelichting: In 1895 verschijnt in de Verenigde Staten het 1e deel van de Woman’s Bible, van de hand van de voorvechtster voor afschaffing van de slavernij en voor vrouwenemancipatie Elizabeth Cady Stanton. Zij wil met haar bijbelvertaling duidelijk maken dat de bijbel door vrouwen ánders gelezen kan worden, zonder vrouwonvriendelijke verhalen en teksten. Had zij gelijk? En: wat is er sindsdien gebeurd, met name in Nederland? Feministische theologie, Vrouw- en Geloof-groepen waren populair in de jaren ’70 en ’80. Hoe staan we er nu voor? Als vrouwen die, zowel persoonlijk als in groter verband, waarde hechten aan het voortzetten van de christelijke geloofstraditie? En: welke plaats kennen we daarin toe aan de bijbelse verhalen en teksten?

 

 De ontvangst is tussen 10.00 tot 10.30 uur en de dag wordt besloten om ca. 15.00 uur. Prijs voor deelname, inclusief lunch is € 15,-- p.p. te betalen bij aankomst.

Opgave uiterlijk 20 maart 2018 bij jullie contactzuster Anneloes Visman, tel. 315670.

 

Adres: Dopersduin, Oorsprongweg 3, 1871 HA Schoorl.

 


Naar het nieuwsoverzicht

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl