dg texel > column

Columns

vooruitblik in 100 woorden door Hans Marseille november 2018
Wat doet u op zondagochtend 11 November? In het zuiden van het land wordt de raad van Elf gekozen die uit haar midden Prins Carnaval kiest. En avonds gaan bij ons kinderen zingend langs de deur vanwege Sint Maarten.  Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. In Groot-Brittannië dragen de mensen deze maand een rode klaproos als herinnering aan de slagvelden waar hun jongens stierven. In België, Frankrijk is 11 november jaarlijks een vrije dag. De wapenstilstand aan het westelijk front ging om 11 uur in. Toen zwegen de kanonnen. Ik vind het fascinerend om dat tijdstip te kennen en stil te zijn terwijl je de klok elf keer hoort slaan. Lees meer >>
vooruitblik in 100 woorden oktober 2018 door Hans Marseille
Alle kringen zijn nu weer begonnen. Zusterkring (2x), broederkring, gesprekskring(2x), bijbelleeskring, kunstkring, themakring, jeugdclub, zondagsschool. Alleen de wijkbijeenkomsten laten nog op zich wachten. Op zondag lezen we nu uit het evangelie van Marcus. De leerlingen van Jezus hebben keer op keer te weinig meegenomen. Varend naar de overkant ontdekken ze dat ze slechts één brood bij zich hebben. Volgens het Bijbelverhaal doet het er niet toe hoeveel of wat voor brood je meeneemt. De leerlingen moeten gaan begrijpen wíe dat ene brood is. Zo gaat het ook niet om hoeveel kringen er zijn of wat voor soort. Het gaat er telkens om wie er in het midden staat. Lees meer >>
vooruitblik in 100 woorden door Hans Marseille september 2018
Zondag 18 augustus bezochten we de laatste reguliere dienst van Bart Santema in de gemeente Nieuwe Niedorp.  In zijn preek keek hij vooruit naar een nieuw seizoen in zijn leven. Hij vertelde over zijn voornemen om ook als emeritus, de gemeente te blijven opzoeken omdat het volgens hem de plek is waar je mens wordt. Hij vertelde dat hij in de gemeente, zomaar vriendelijkheid ontmoette, terwijl hij op alle andere plaatsen zich eerst moet bewijzen. In één zinnetje stelde hij, dat genade van God het verschil maakt. Ook sprak hij voor zichzelf de wens uit dat hij geen oude opa zou worden die op alle vragen het antwoord weet. Want juist dat weten werpt een drempel op voor het ervaren van genade.  Met kerkblad van september kijk ik uit op het nieuwe seizoen van 2018/2019. Omdat Ik heel erg van mijn vakantie heb genoten, vind ik het lastig, afscheid te nemen van de zomer en opnieuw te beginnen. Zo zat ik te luisteren in de Vermaning van Nieuwe Niedorp en hoorde ik een heel leuk zinnetje in het rommelige begin van zijn preek. Het leek net alsof Bart nog op gang moest komen en misschien zei hij het ook wel onbewust. Hij zei, “…dat, als we nog tijd van leven hebben…”. In die kleine zin klonk een voorbehoud voor alles wat hij beweren zou. Op de manier van: “Als ons de tijd gegeven wordt…” Daarmee sprak Bart het besef uit, dat de tijd iets is wat ons gegund wordt. Voor mij omvatte dit zinnetje zijn hele preek. Met dit zinnetje wil ik naar het komende seizoen kijken: “Dat we nog tijd van leven hebben”. Laat dat ons grootste geschenk zijn. Lees meer >>
Vooruitblik in 100 woorden juli / augustus 2018
In de maanden juli en augustus houden de meeste kringen zomervakantie. Grote uitzondering daarop is het bijbelleesuur op woensdagochtend; zij lezen hardop verder. Ook de jeugdclub en de Gollardskring gaan door tot in de maand juli. De tijd die hierdoor vrij komt besteed ik aan… de voorbereiding van de kringen van het komende seizoen. De dagen van zondag 22 juli tot en met zondag 12 augustus ben ik niet beschikbaar voor gemeentewerk. Iedereen kan zich in die drie weken tot de kerkenraad wenden. Gelukkig is er mooie gemeenteaktiviteit om naar uit te kijken: Zondagochtend 19 augustus gaan we op stap naar de Vermaning van Nieuwe Niedorp, een dag om niet te vergeten. Lees meer >>
Vooruitblik in 100 woorden door Hans Marseille juni 2018
"Goede morgen…" Zo opent de voorzitter de dienst op zondagochtend. Met die woorden worden we maar nauwelijks begroet. Niemand wordt apart genoemd. Ook de nieuwkomers en de gasten worden er niet uitgelicht en welkom geheten. Wel wacht onze voorzitter even na de woorden: "Goede morgen…" Natuurlijk willen de mensen maar wat graag antwoorden. En met dezelfde woorden (en schik in de zaak) geven ze het woord aan hem terug. Zij hoeven gelukkig niet het onderwerp te zijn. De vrijheid word je gegund vanaf de eerste begroeting. Het is alsof je verwacht werd, en alle dingen waren goed. Zo deden Frans Visman en Tilly Dekker het, zo doet George Jimmink het ook. Lees meer >>
vooruitblik in 100 woorden door Hans Marseille mei 2018
Je mag in je leven van geluk spreken als je iemand weet met wie je jouw vreugde samen kunt beleven.  “De vreugde voert ons naar dit huis” zingen we elke week aan het begin van de dienst. Natuurlijk kunnen het ook andere woorden zijn, als ze in ieder geval maar vertellen dat het ons gaat om de goedheid en trouw van God. Nu is het natuurlijk wel zo dat Gods goedheid te groot is voor ons geluk alleen. Daarom bidden we niet alleen voor onszelf maar ook voor de wereld om ons heen. De bloemen op tafel zijn het symbool van Gods liefde en trouw. Elke week vinden ze hun weg over het eiland als groet van onze gemeenschap, en als teken van Gods overvloed. Lees meer >>
12
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl