dg texel > columns

Columns

vooruitblik in 100 woorden door Hans Marseille januari 2019
Om te beginnen wens ik iedereen veel heil en zegen in 2019. Hoe zouden we ons geluk het komende jaar een handje kunnen helpen? Ik heb een lijstje van 12 activiteiten aangelegd, voor elke maand één. 1. Briefschrijven (bijvoorbeeld aan je (klein)kind) 2. Vlag uithangen op 5 mei 3. Zoek de zee op 4. Appeltaart bakken 5. Uit de kerk de bloemen meenemen. 6. Een avondwandeling maken bij volle maan 7. Thuis iets nieuws planten 8. Buiten eten in de tuin of op het balkon 9. Op dinsdagmiddag naar de Cinema 10. Kies een paar schoenen om te poetsen (of koop een nieuw paar veters) 11. Een bezoekje brengen aan de begraafplaats 12. Koop bij Theo Timmer of Nauta een boek om te lezen Lees meer >>
vooruitblik in 100 woorden door Hans Marseille december 2018
De buitenkant van het kerstfeest is de versiering met dennengroen, rode strikken en overal kleine lichtjes. De binnenkant van het feest is het geboorteverhaal. Dankzij alle mooie kerstliederen, kun je de geboorte van het kerstkindje  afwisselend bezingen en  vertellen. Zo vieren we het op woensdag ochtend samen in de carrousel van de Gollards. Terwijl het restaurant/eetzaal  van  de Gollards prachtig is versierd als een ouderwetse herberg, blijft de carrousel kaal als een verlaten stal. Hoewel ik veel van versiering houd, vier ik graag kerst in de carrousel. Want de kracht van het kerstfeest wordt bewaard in het verhaal en de carols. Wanneer je eenmaal gaat vertellen, zie overal ogen glinsteren. En wanneer de mensen gaan zingen, zie je overal gezichten stralen. Hoe gaat zoiets in z’n werk?  Eerst zingen we als lied van het begin: “Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal….”en dan lezen we het kerst evangelie Lukas 2: En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven… Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet. Waarop wij zingen: “Gaat stillen in den lande uw koning tegemoet…”Het verhaal gaat verder met: En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden en zij baarde haar eerst geboren zoon. Dan kunnen wij daarop zingen: “Stille nacht heilige nacht, Davids zoon lang verwacht…..Het geboorteverhaal vervolgt met de mededeling dat: “..zijn moeder Hem in doeken wikkelde, en legde Hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.” Over die erbarmelijke omstandigheden zingen we met het lied: “Geen wiegje als rustplaats, maar een krib was ’t weleer, waar het kindeke Jezus lei zijn hoofdje teneer…”  Terwijl de deuren van herbergen dichtgingen, wordt Gods raam geopend: “Midden in de winternacht ging de hemel open….” En dan zijn er herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en ‘s nachts de wacht hielden over hun kudden… en dan zingen wij: “Hoor de engelen zingen de eer, van de nieuw geboren Heer.” Want zo schrijft Lukas: Plotseling was daar een engelen-macht die God loofde, zeggende: Eer zij God in de hoge, vrede op aarde. Bijna dezelfde woorden kunnen wij zelf zingen: “Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd, mensen van het welbehagen roept op aarde vrede uit….”De herders gaan daarop haastig naar Bethlehem en vinden Maria en Jozef en het kind, liggende in een kribbe. Met het zingen van het lied: “Komt verwondert u hier mensen…”krijg je het gevoel dat je met de herders mee naar binnen gaat. En als je in de stal binnenkomt fluistert Maria je toe: “stil nu, stil nu maak nu geen gerucht….” Geraakt door het verhaal ga je dat liedje steeds zachter zingen. Meer dan de uitbundigheid blijkt de kracht van het kerstverhaal haar menselijkheid en intimiteit te zijn. Lees meer >>
vooruitblik in 100 woorden door Hans Marseille november 2018
Wat doet u op zondagochtend 11 November? In het zuiden van het land wordt de raad van Elf gekozen die uit haar midden Prins Carnaval kiest. En avonds gaan bij ons kinderen zingend langs de deur vanwege Sint Maarten.  Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. In Groot-Brittannië dragen de mensen deze maand een rode klaproos als herinnering aan de slagvelden waar hun jongens stierven. In België, Frankrijk is 11 november jaarlijks een vrije dag. De wapenstilstand aan het westelijk front ging om 11 uur in. Toen zwegen de kanonnen. Ik vind het fascinerend om dat tijdstip te kennen en stil te zijn terwijl je de klok elf keer hoort slaan. Lees meer >>
vooruitblik in 100 woorden oktober 2018 door Hans Marseille
Alle kringen zijn nu weer begonnen. Zusterkring (2x), broederkring, gesprekskring(2x), bijbelleeskring, kunstkring, themakring, jeugdclub, zondagsschool. Alleen de wijkbijeenkomsten laten nog op zich wachten. Op zondag lezen we nu uit het evangelie van Marcus. De leerlingen van Jezus hebben keer op keer te weinig meegenomen. Varend naar de overkant ontdekken ze dat ze slechts één brood bij zich hebben. Volgens het Bijbelverhaal doet het er niet toe hoeveel of wat voor brood je meeneemt. De leerlingen moeten gaan begrijpen wíe dat ene brood is. Zo gaat het ook niet om hoeveel kringen er zijn of wat voor soort. Het gaat er telkens om wie er in het midden staat. Lees meer >>
vooruitblik in 100 woorden door Hans Marseille september 2018
Zondag 18 augustus bezochten we de laatste reguliere dienst van Bart Santema in de gemeente Nieuwe Niedorp.  In zijn preek keek hij vooruit naar een nieuw seizoen in zijn leven. Hij vertelde over zijn voornemen om ook als emeritus, de gemeente te blijven opzoeken omdat het volgens hem de plek is waar je mens wordt. Hij vertelde dat hij in de gemeente, zomaar vriendelijkheid ontmoette, terwijl hij op alle andere plaatsen zich eerst moet bewijzen. In één zinnetje stelde hij, dat genade van God het verschil maakt. Ook sprak hij voor zichzelf de wens uit dat hij geen oude opa zou worden die op alle vragen het antwoord weet. Want juist dat weten werpt een drempel op voor het ervaren van genade.  Met kerkblad van september kijk ik uit op het nieuwe seizoen van 2018/2019. Omdat Ik heel erg van mijn vakantie heb genoten, vind ik het lastig, afscheid te nemen van de zomer en opnieuw te beginnen. Zo zat ik te luisteren in de Vermaning van Nieuwe Niedorp en hoorde ik een heel leuk zinnetje in het rommelige begin van zijn preek. Het leek net alsof Bart nog op gang moest komen en misschien zei hij het ook wel onbewust. Hij zei, “…dat, als we nog tijd van leven hebben…”. In die kleine zin klonk een voorbehoud voor alles wat hij beweren zou. Op de manier van: “Als ons de tijd gegeven wordt…” Daarmee sprak Bart het besef uit, dat de tijd iets is wat ons gegund wordt. Voor mij omvatte dit zinnetje zijn hele preek. Met dit zinnetje wil ik naar het komende seizoen kijken: “Dat we nog tijd van leven hebben”. Laat dat ons grootste geschenk zijn. Lees meer >>
Vooruitblik in 100 woorden juli / augustus 2018
In de maanden juli en augustus houden de meeste kringen zomervakantie. Grote uitzondering daarop is het bijbelleesuur op woensdagochtend; zij lezen hardop verder. Ook de jeugdclub en de Gollardskring gaan door tot in de maand juli. De tijd die hierdoor vrij komt besteed ik aan… de voorbereiding van de kringen van het komende seizoen. De dagen van zondag 22 juli tot en met zondag 12 augustus ben ik niet beschikbaar voor gemeentewerk. Iedereen kan zich in die drie weken tot de kerkenraad wenden. Gelukkig is er mooie gemeenteaktiviteit om naar uit te kijken: Zondagochtend 19 augustus gaan we op stap naar de Vermaning van Nieuwe Niedorp, een dag om niet te vergeten. Lees meer >>
12
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl