dg texel > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Texel is een open geloofsgemeenschap met een lange geschiedenis. We willen een plek zijn waar mensen in vrijheid elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof, vragen en twijfels kunnen delen.Wij denken en praten over zingevingsvragen vanuit een christelijk perspectief: tijdens kerkdiensten, maar ook op zovele andere momenten.
 
 
Volgende dienst(en)
16 december 2018, 10:00 uur
Voorganger: ds. Hans Marseille
Waar: in onze Vermaning
Bijzonderheden:
3e advent

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

12-12-2018, 10:00 uur Bijbelleesuur (in het zaaltje)
19-12-2018, 10:00 uur Bijeenkomst in de Gollards (in de Gollards)
19-12-2018, 10:00 uur Bijbelleesuur
19-12-2018, 18:30 uur Jeugdclub (in het jeugdhomk)
25-12-2018, 16:00 uur Kinderkerstfeest 2018

Naar alle activiteiten>> 
 

 
 

Uitgelicht

Verkiezing leden kerkenraad
Op de eerste zondag in december zijn de verkiezingen voor leden van de kerkenraad gehouden  Zr. Marianne Bonne en zr. Geke Moojen zijn herkozen. Br. Herman Boekel is verkozen en als plaatsopvolgster is gekozen zr. Margriet Tromp. Alle vier met een zeer ruime meerderheid.Vanaf 1 januari zijn zij de nieuwe leden van de kerkenraad. Op zondag 6 januari worden zij in een dienst met avondmaal welkom geheten.

Actueel

vooruitblik in 100 woorden door Hans Marseille december 2018
De buitenkant van het kerstfeest is de versiering met dennengroen, rode strikken en overal kleine lichtjes. De binnenkant van het feest is het geboorteverhaal. Dankzij alle mooie kerstliederen, kun je de geboorte van het kerstkindje  afwisselend bezingen en  vertellen. Zo vieren we het op woensdag ochtend samen in de carrousel van de Gollards. Terwijl het restaurant/eetzaal  van  de Gollards prachtig is versierd als een ouderwetse herberg, blijft de carrousel kaal als een verlaten stal. Hoewel ik veel van versiering houd, vier ik graag kerst in de carrousel. Want de kracht van het kerstfeest wordt bewaard in het verhaal en de carols. Wanneer je eenmaal gaat vertellen, zie overal ogen glinsteren. En wanneer de mensen gaan zingen, zie je overal gezichten stralen. Hoe gaat zoiets in z’n werk?  Eerst zingen we als lied van het begin: “Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal….”
en dan lezen we het kerst evangelie Lukas 2: En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven… Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet. Waarop wij zingen:
“Gaat stillen in den lande uw koning tegemoet…”
Het verhaal gaat verder met: En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden en zij baarde haar eerst geboren zoon. Dan kunnen wij daarop zingen: “Stille nacht heilige nacht, Davids zoon lang verwacht…..Het geboorteverhaal vervolgt met de mededeling dat: “..zijn moeder Hem in doeken wikkelde, en legde Hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.” Over die erbarmelijke omstandigheden zingen we met het lied: “Geen wiegje als rustplaats, maar een krib was ’t weleer, waar het kindeke Jezus lei zijn hoofdje teneer…”  Terwijl de deuren van herbergen dichtgingen, wordt Gods raam geopend: “Midden in de winternacht ging de hemel open….” En dan zijn er herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en ‘s nachts de wacht hielden over hun kudden… en dan zingen wij: “Hoor de engelen zingen de eer, van de nieuw geboren Heer.” Want zo schrijft Lukas: Plotseling was daar een engelen-macht die God loofde, zeggende: Eer zij God in de hoge, vrede op aarde. Bijna dezelfde woorden kunnen wij zelf zingen: “
Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd, mensen van het welbehagen roept op aarde vrede uit….”
De herders gaan daarop haastig naar Bethlehem en vinden Maria en Jozef en het kind, liggende in een kribbe. Met het zingen van het lied: “Komt verwondert u hier mensen…”krijg je het gevoel dat je met de herders mee naar binnen gaat. En als je in de stal binnenkomt fluistert Maria je toe: “stil nu, stil nu maak nu geen gerucht….”
Geraakt door het verhaal ga je dat liedje steeds zachter zingen.
Meer dan de uitbundigheid blijkt de kracht van het kerstverhaal haar menselijkheid en intimiteit te zijn.
Lees meer >>


Kinderkerstfeest 2018
In onze Vermaning wordt op dinsdag 25 december – 1e kerstdag – van 16.00 tot 17.00 uur het kinderkerstfeest gevierd. Alle Texelse kinderen, kleinkinderen, vaders, moeders, opa’s en oma’s zijn hiervoor uitgenodigd. Ook gasten zijn welkom. Er is een kinderkerstverhaal , gitaar muziek, het verhaal van de geboorte van Jezus, en  er worden veel bekende kerstliedjes gezongen. Voor alle kinderen die aanwezig zijn ligt er een kleinigheidje onder de kerstboom.  


kerkbloemen
Weet u iemand die de kerkbloemen zou kunnen krijgen, neem dan contact op met br. George Jimmink, tel. 310566.

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl