dg texel > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Texel is een open geloofsgemeenschap met een lange geschiedenis.We willen een plek zijn waar mensen in vrijheid elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof, vragen en twijfels kunnen delen.Wij denken en praten over zingevingsvragen vanuit een christelijk perspectief: tijdens kerkdiensten, maar ook op zovele andere momenten.
 
 
Volgende dienst(en)
29 januari 2017, 10:00 uur
Voorganger: br. Rinus Kuiper
Waar: in onze Vermaning
Bijzonderheden:
extra collecte Mennonite World Conference

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

25-01-2017, 19:45 uur Avondzusterkring (in het zaaltje)
26-01-2017, 13:30 uur Rembrandtkring (in het zaaltje )
27-01-2017, 17:45 uur Kerkenraad (in de kerkenraadkamer)
02-02-2017, 20:00 uur Broederkring (in het zaaltje)
07-02-2017, 14:30 uur middagzusterkring (in het zaaltje)
09-02-2017, 20:00 uur ledencommissie
13-02-2017, 14:00 uur Studio (in het zaaltje)
14-02-2017, 20:00 uur Doperszaaigoed (in het zaaltje)

Naar alle activiteiten>> 

 
 

Uitgelicht

vooruitblik in 100 woorden door Hans Marseille

De komende tijd in het kerkelijk jaar heet : Epifanie .
Letterlijk : de verschijning van God op aarde. We lezen daarover in drie verhalen van Mattheus.
1 De drie wijzen uit het Oosten 2 De doop van Jezus in de Jordaan en 3 De bruiloft te Kana met het eerste teken. Allemaal vertelde beelden voor het feest van Gods heerlijkheid op aarde. Maar die gelijkenissen geven ons God niet kant en klaar in handen. Al bij ons kerstfeest (met de bewoners Texelhoeve) verbaasden we ons over het nut van 2 van de 3 geschenken die de wijzen meebrachten: wierook en mirre. Epifanie maakt ons tot vragende en luisterende mensen.

(


Actueel

Kerkbloemen
Weet u iemand die de kerkbloemen zou kunnen krijgen, dan kunt ucontact opnemen met zr.Tilly Dekker, tel. 312613.

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2017 Doopsgezind.nl