dg texel > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Texel is een open geloofsgemeenschap met een lange geschiedenis.†We willen een plek zijn waar mensen in vrijheid elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof, vragen en twijfels kunnen delen.Wij denken en praten over zingevingsvragen vanuit een christelijk perspectief: tijdens kerkdiensten, maar ook op zovele andere momenten.
 
 
Volgende dienst(en)
18 november 2018, 10:00 uur
Voorganger: ds Hans Marseille
Waar: in onze Vermaning

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

21-11-2018, 10:00 uur Bijeenkomst in de Gollards (in de Gollards)
21-11-2018, 10:00 uur Bijbelleesuur
21-11-2018, 18:30 uur Jeugdclub (in het jeugdhomk)
22-11-2018, 13:30 uur Rembrandtkring (in het zaaltje )
22-11-2018, 17:30 uur Ledenvergadering

Naar alle activiteiten>> 

 
 

Uitgelicht

Ledenvergadering
Op donderdag 22 november wordt de najaarsledenvergadering gehouden bestemd voor alle leden en belangstellenden van onze gemeente Inloop om 17.30 uur. Na een warme maaltijd volgt de vergadering

Actueel

Verkiezing leden kerkenraad
Op de eerste zondag in december, aansluitend aan de dienst worden de verkiezingen voor leden van de kerkenraad gehouden (art. 13.2). Dat is dit jaar op 2 december. Aftredend en† niet herkiesbaar volgens het reglement (art.15.3) is br. Jaap Zuidewind.† Aftredend en herkiesbaar zijn zr. Marianne Bonne en zr. Geke Moojen. Tussentijds zal aftreden zr. Hanneke Bakker (art.16). De kerkenraad stelt voor als kandidaten voor de kerkenraad† zr. Marianne Bonne, zr. Geke Moojen en br. Herman Boekel. Als plaatsopvolgster voor zr. Bakker wordt voorgesteld zr. Margriet Tromp. Ook kunnen er leden als kandidaat worden voorgedragen† via een aanbevelingslijst, die moet zijn voorzien van tenminste 10 handtekeningen. Deze lijst moet voor 15 november worden ingeleverd bij de secretaris van de kerkenraad (art. 13.3)


vooruitblik in 100 woorden door Hans Marseille november 2018
Wat doet u op zondagochtend 11 November? In het zuiden van het land wordt de raad van Elf gekozen die uit haar midden Prins Carnaval kiest. En avonds gaan bij ons kinderen zingend langs de deur vanwege Sint Maarten.† Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. In Groot-BrittanniŽ dragen de mensen deze maand een rode klaproos als herinnering aan de slagvelden waar hun jongens stierven. In BelgiŽ, Frankrijk is 11 november jaarlijks een vrije dag. De wapenstilstand aan het westelijk front ging om 11 uur in. Toen zwegen de kanonnen. Ik vind het fascinerend om dat tijdstip te kennen en stil te zijn terwijl je de klok elf keer hoort slaan.


kerkbloemen
Weet u iemand die de kerkbloemen zou kunnen krijgen, neem dan contact op met br. George Jimmink, tel. 310566.

Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
© 2018 Doopsgezind.nl