dg texel > home

Van harte welkom

De Doopsgezinde Gemeente Texel is een open geloofsgemeenschap met een lange geschiedenis. We willen een plek zijn waar mensen in vrijheid elkaar kunnen ontmoeten en hun geloof, vragen en twijfels kunnen delen.Wij denken en praten over zingevingsvragen vanuit een christelijk perspectief: tijdens kerkdiensten, maar ook op zovele andere momenten.
 
 
Volgende dienst(en)
22 april 2018, 10:00 uur
Voorganger: ds Hans Marseille
Waar: in onze Vermaning
Bijzonderheden:
extra collecte voor Doopsgezinde Monumenten in Friesland

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

25-04-2018, 10:00 uur Bijbelleesuur
25-04-2018, 19:00 uur Jeugdclub (in het jeugdhomk)
25-04-2018, 19:45 uur avondzusterkring (in het zaaltje)
26-04-2018, 13:30 uur Rembrandtkring (in het zaaltje )
26-04-2018, 20:00 uur Kerkenraad (in de kerkenraadkamer)

Naar alle activiteiten>> 
 

 
 

Uitgelicht

Fietstocht
Fietsavond  3 mei a.s. De afsluiting van het seizoen voor de Zuster- en Broederkring zal worden gehouden op donderdag 3 mei. Ook niet leden van de kringen worden uitgenodigd om mee te fietsen/ rijden. Vertrek 19.00 uur vanaf de Kerk. Bij terugkomst is er nog een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje in de Kerk. Wanneer de fietstocht te bezwaarlijk is, kan er voor vervoer gezorgd worden. Neem dan contact op met Dirk Kievit, tel. 312497.

Actueel

vooruitblik in 100 woorden door Hans Marseille april 2018
Eerst even zakelijk: van 27 april tot en met 1 mei zijn wij een week weg.  Nu weer terug naar de kerkelijke tijd van het Jaar:
Pinksteren krijgt de mooiste melodie, hemelvaart de mooiste tekst. 
De melodie van het pinksterlied: ‘Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen’ is van Johann Sebastiaan Bach. Het is een uitbundig lied met enorme sprongen. “Zeker bedoeld voor koor en cantorij” denk je . Mis! Dat blijkt heel erg mee te vallen. Bij Bach zingt iedereen mee. Terwijl de organist alles uit zijn orgelkast moet halen, leeft de gemeentezang op. Dat is de kwaliteit van dit lied (672).
De mooiste tekst vertelt het verhaal van hemelvaart. Dat wil zeggen over zichtbaar afscheid aan de ene kant en verborgen, maar blijvende, aanwezigheid aan de andere kant; dat is hemelvaart in lied 666.


Vermaningspad 2018

Vermaningspad 2018
Zoals ieder jaar wordt er op Hemelvaartsdag weer een Vermaningspad georganiseerd. Op donderdag 10 mei gaat de route langs de Doopsgezinde Gemeenten Harlingen, Makkum en de Lytse Streek met als standplaats Witmarsum. Het thema is:  “Brede en smalle wegen”.
Het belooft een interessante tocht te worden langs kronkelwegen door de ‘Greidhoeke’ en langs de Friese IJsselmeerkust, waarbij de verscheidenheid in landschap en kerken opvalt.
Lees meer >>


kerkbloemen
Weet u iemand die de kerkbloemen zou kunnen krijgen, neem dan contact op met br. George Jimmink, tel. 310566.

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Texel
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl